Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Par skolu

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS (PIKC) NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA (NMV) JAŅA ROZENTĀLA MĀKSLAS SKOLA (JRMS) ir nozīmīga Latvijas mākslinieku kalve, kurā pirmās iemaņas mākslā apguvuši daudzi Latvijā un pasaulē pazīstami mākslinieki. JRMS šobrīd ir viena no labākajām profesionālajām mākslas vidusskolām Latvijā, kurā var apgūt akadēmiskos mākslas priekšmetus – zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju -, kā arī grafiku un veidošanu. Balstoties akadēmiskās mākslas tradīcijās, skola aizvien sekojusi līdzi laikmeta tendencēm un piedāvā apgūt foto dizainu un multimediju dizainu. JRMS izpratnē mūsdienu mākslinieks ir vispusīgi izglītota un erudīta personība, tādēļ JRMS nodrošina iespēju augstā līmenī apgūt humanitāros priekšmetus – latviešu valodu, vēsturi, mākslas un kultūras vēsturi – un eksaktos priekšmetus: matemātiku, dabas zinības, biznesa pamatus un informātiku.

Vislabāk par JRMS var spriest pēc skolas absolventiem, kuru vidū ir daudzi Latvijas mākslas un kultūras dzīvē pazīstami vārdi. JRMS absolventu vidū ir mākslas personības, kuras šodien var pieskaitīt Latvijas mākslas elitei un bez kurām nav iedomājama Latvijas māksla 20. un 21. gadsimtā: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) rektori Indulis Zariņš un Aleksejs Naumovs, LMA pasniedzēji Andrejs Ameļkovičs, Normunds Brasliņš, Ivars Heinrihsons, Vilis Ozols, Imants Vecozols, Kristaps Zariņš, Kaspars Zariņš, Vija Zariņa, mākslinieki Sandra Krastiņa, Ritums Ivanovs, Dace Lielā, Ģirts Muižnieks, Līga Purmale, Miervaldis Polis, Bruno Vasiļevskis un spilgtas sabiedriskas personības kā Imants Lancmanis, Edgars Vērpe, rakstnieks Zigmunds Skujiņš un daudzi, daudzi citi.

JRMS katru gadu absolvē 36 audzēkņi. 60 – 80% no JRMS absolventiem iestājas Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē vai citās augstskolās Latvijā. Vairāki JRMS absolventi studē Eiropas augstskolās.

 

Izglītības programmas

JRMS sagatavo audzēkņus izglītības programmās:

 • „Mākslas”

Kvalifikācija – ilustrators

Audzēkņi specializējas gleznošanā, veidošanā vai grafikā.

 • „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla”

Kvalifikācija – multimediju dizaina speciālists

Audzēkņi specializējas animācijā, datorgrafikā, interneta lapu dizainā, trīsdimensiju digitālajā modelēšanā un video dizainā.

 • „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla”

Kvalifikācija – foto dizaina speciālists

Audzēkņi specializējas foto dizainā.

 

Darbnīcas

Zīmēšana

Zīmēšana ir akadēmisko mākslas studiju pamats. Zīmēšanas mācību priekšmeta pamatmērķis ir audzināt JRMS audzēkņus kā radošas personības, kas izprot klasiskā zīmējuma tradīcijas un izteiksmes līdzekļus un brīvi pielieto tos savas mākslinieciskās ieceres realizācijā.

Pateicoties ERAF projekta finansējumam, JRMS audzēkņi apgūst zīmēšanu pilnībā labiekārtotās un modernizētās zīmēšanas darbnīcās. ERAF projekta ietvaros iegādāts jauns inventārs, kā arī ģipša galvu kopijas un apaļskulptūras. JRMS audzēkņi savus darbus var eksponēt, izmantojot pārvietojamos stendus.

Gleznošana un kompozīcija

Gleznošana ir JRMS izglītības programmu neatņemama sastāvdaļa. Mācību procesa pamatā ir gadu desmitos izkoptas gleznošanas tradīcijas, kuras, laikam ritot, dzīvo līdzi tā garam. Gleznošanas un kompozīcijas nodarbībās jaunie mākslinieki iepazīst mākslas darba izteiksmes līdzekļu pielietojumu, studējot vecmeistaru darbus, un apgūst māku skatīties pasaulē vērtējoši, gleznojot no dabas. Kompozīcijas studijās audzēkņi ietērpj savas izjūtas un domas plaknē uzskatamā formā – mākslas tēlā. Mācību procesā katram jaunajam māksliniekam tiek dota iespēja atklāt pašam savu ceļu mākslas pasaulē.

ERAF projekta ietvaros JRMS gleznošanas darbnīcās ir uzstādītas speciālas spuldžu sistēmas, kuras paredzētas darbnīcu apgaismošanai. Mācību telpās ir modernizēts inventārs, t.i., iegādāti jauni molberti un gleznošanas taburetes, kā arī izgatavoti modeļu krēsli. JRMS ir papildināts klusās dabas uzstādījumu fonds.

Veidošana

Veidošana ieņem nozīmīgu vietu JRMS izglītības procesā. Audzēkņi studē formu plastiku un formas veidošanas paņēmienus, kā arī apgūst akadēmiskās mākslas pamatprincipus (proporcijas, uzbūvi). Veidošanas nodarbībās tiek rosināta studentu radošā darbība tēlniecības apgūšanā.

ERAF projekta rezultātā JRMS veidošanas darbnīcā ir pilnībā atjaunota materiāli tehniskā bāze: iegādāta elektriskā metāla kausēšanas krāsns, pneimatiskie un elektriskie instrumenti, iekārtas metāla liešanai, akmens un betona urbšanai, zāģēšanai, slīpēšanai un apstrādei, kā arī palīginstrumenti. Pateicoties projektam, audzēkņi savus radošos darbus izstrādā, izmantojot jaunus un modernus instrumentus un iekārtas, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

Grafika

JRMS grafikas darbnīca audzēkņiem piedāvā iespējas realizēt savas radošās ieceres dažādās grafikas tehnikās. ERAF projekta rezultātā modernizētais aprīkojums ļauj apgūt un pielietot gan augstspieduma tehnikas (linogriezums, kartondruka u.c.), gan dobspieduma tehnikas (sausā adata, oforts u.c.).

Pateicoties ERAF projektam, skola ir ieguvusi modernu un pilnībā aprīkotu sietspiedes darbnīcu, kas ļauj iepazīt šīs tehnoloģijas daudzveidīgās izmantošanas iespējas radošajā procesā.

Foto

JRMS foto studijā audzēkņi apgūst praktisko fotografēšanu un fotogrāfisku attēlu digitālo rediģēšanu. Audzēkņi, kuri izvēlas iegūt foto dizaina speciālista kvalifikāciju, apgūst foto uzņemšanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, iepazīst dokumentālā un mākslas foto darbu specifiku, fotogrāfiska produkta radīšanai nepieciešamo procesu un materiālus, kā arī mūsdienu vizuālās vides stilistiskās likumsakarības. JRMS audzēkņiem, kuri izvēlas iegūt foto dizainera specialitāti, ir iespēja apgūt tradicionālo melnbalto un digitālo fotogrāfijas tehniku.

ERAF projektā veiktās fotodarbnīcas modernizācijas ietvaros JRMS ir iegādātas jaunas digitālās foto kameras, objektīvi, gaismas iekārtas, statīvi, kā arī jaunākās paaudzes drukas iekārtas un datortehnika. Pateicoties ERAF projektam, JRMS ir iespējams veikt pilnu fotogrāfijas tehnoloģisko ciklu no ieceres līdz oriģināla izgatavošanai digitāldrukas tehnikā.

Multimediji

JRMS audzēkņi apgūst digitālās tehnoloģijas un jaunos medijus: datorgrafiku, interneta lapu dizainu, video mākslas pamatus, trīsdimensiju digitālo modelēšanu, zīmēto un leļļu animāciju. ERAF projekta ietvaros JRMS datorklase ir ieguvusi jaunus datorus – uz Windows 7 operētājsistēmas bāzētos Dell un uz MAC OS 10.7 bāzētos iMac. Iegādātas pie datoriem pievienojamas grafiskās planšetes Wacom Bamboo, Wacom Intuos un HD skārienjutīgās planšetes – monitori Wacom Cintiq. Datoros ir uzstādītas jaunas datorprogrammas – Adobe Creative Suite, 3D Maya Studio ar plašu palīgprogrammu klāstu, Adobe Premiere un specefektu programmas Adobe Afterefects, Ableton Suite, Autodesk Animation Academy, Houdini Apprentice HD, Mocha Pro, Optitrack Motion pack, Toon Boom Animate Pro, kā arī apjomīgs palīgprogrammu klāsts. Apgūstot video prasmes, audzēkņiem ir iespēja izmantot jaunas videokameras ar maināmu optiku, kā arī mobilās kameras GoPro. JRMS ir pilnībā nomainīta un modernizēta serveru sistēma. Lai veidotu starppriekšmetu saikni video un animācijas priekšmetos, JRMS ir ierīkota multimediju laboratorija.

JRMS ir veiktas inovācijas trīsdimensiju digitālās modelēšanas apmācībā – ERAF projekta ietvaros ir izveidota multimediju un animācijas laboratorija. Multimediju laboratorijā audzēkņiem ir iespēja strādāt ar Reflectmedia digitālajām tehnoloģijām, Motion Capture optiskajām kustību skenēšanas sistēmām, ķermeņa un mīmikas kustības virtualizēšanas iekārtām un jaunākās paaudzes programmatūru.

 

JRRMV prezentacija_2016

JRRMV_attistibas_strategija_2016_2020

 

Lejupielādējamie faili

Vēsture

Īsi vēsturiskie fakti

 • 1896. gadā Latvijas daiļkrāsotāju biedrība nodibina Daiļkrāsotāju skolu.
 • 1928. – 1944. – skolas nosaukums “Latvijas daiļkrāsotāju amatniecības veicināšanas un palīdzības biedrības aroda skola”.
 • No 1944. gada oktobra līdz 1946. gadam – Rīgas Mākslas vidusskola, kurai 1945. gada februārī pievieno R.Tillberga studiju.
 • 1946. gada 18. martā skolai piešķir Jaņa Rozentāla vārdu. 1946. – 1998. – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola.
 • 1998. – 2002. – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas koledža.
 • No 2002. gada 18. marta – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola.

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas pirmsākumi meklējami 1896. gadā, kad tika dibināta Rīgas Latviešu daiļkrāsotāju palīdzības un veicināšanas biedrības zīmēšanas un daiļkrāsošanas vakara skola. 19.gs. beigās un 20. gs. sākumā skolā varēja apgūt daiļkrāsotāja amatu, bet 20.gs. 20. un 30. gados – dekoratīvo glezniecību un interjeru apgleznošanu. 1946. gadā skolai tika piešķirts gleznotāja un latviešu profesionālās mākslas pamatlicēja Jaņa Rozentāla vārds, un skola ieguva tās pašreizējo nosaukumu – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola. J.Rozentāla vārda piešķiršana nozīmēja arī izglītības virziena maiņu no amatnieciskas ievirzes skolas uz mākslas skolu, kur paralēli daiļkrāsotāja prasmēm mācīja zīmēšanas un gleznošanas pamatus. Sekojot līdzi laikmeta pārmaiņām ir mainījušās arī JRRMV mācību programmas, tomēr galvenais uzstādījums – nodrošināt kvalitatīvu mākslas izglītību – palicis nemainīgs.

 

 

Skolotāji

Profesionālo priekšmetu skolotāji

Zīmēšana Tehnoloģijas Gleznošana un kompozīcija Grafika Veidošana
Ināra Garklāva
Madara Gulbis
Baiba Damberga
Vladislavs Rubulis
Ilgnese Avotiņa
Baiba Vegere
Ināra Garklāva
Vladislavs Rubulis
Edgars Ošs
Elita Svikle
Inese Siliņa
Baiba Vegere
Vita Jurjāne
Ieva Spalviņa
Vladislavs Rubulis
Ieva Taranda
Madara Gulbis
Jānis Dukāts
Raitis Hrolovičs
Ināra Garklāva
Baiba Damberga
Edgars Ošs
Zīle Ziemele 
Tehniskā grafika Foto Konceptuālā kompozīcija 2D datorgrafika 3D datorgrafika
Vladislavs Rubulis
Baiba Damberga
Raimo Lielbriedis
Mārtiņš Lablaiks
Edgars Groševs Matīss Zvaigzne
Mārtiņš Lablaiks
Alvis Misjuns
Video Animācija Internets Plastiskā anatomija 3D animācija
Kaspars Groševs Dzintars Krūmiņš Toms Burāns Laura Freināte  Alvis Misjuns

Vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji

Latviešu valoda Literatūra  Angļu valoda Vācu valoda  Krievu valoda
Ingrīda Guseva Ingrīda Guseva Ilze Balode Tatjana Titova Irēna Petrova
Matemātika Vēsture Sports Mākslas vēsture Dabas zinības
Diāna Mežecka
Agita Ozoliņa
Ilonda Dunajeva Iveta Daude
Arnis Šķēle
Baiba Guste Valdis Zeikats
Ekonomika Kulturoloģija Informātika Saskarsme
 Ineta Vīksna Jānis Pavlovskis
Baiba Guste
Diāna Mežecka Jānis Pavlovskis

Kontakti

Rekvizīti

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nacionālā Mākslu vidusskola

Reģistrācijas Nr. 3334303165

Nodokļu maksātāja Nr. 90010937516

Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

Tālr.67601783, fakss 67614709

BANKA: VALSTS KASE

KODS: TRELLV22

KONTS: LV44TREL222068900300B

 

Administrācija

Amats Kontaktpersona Tālrunis E-pasts
Nacionālā Mākslu vidusskola Jaņa Rozentāla Mākslas skola 67601783 jrms@nmv.lv
Nacionālās Mākslu vidusskolas direktors Jānis Ziņģītis 67601783 Janis.Zingitis@nmv.lv
Jaņa Rozentāla Mākslas skolas vadītājs Jānis Dukāts 67601783 Janis.Dukats@nmv.lv
Direktora vietniece izglītības jomā (profesionālās ievirzes izglītība) Ilgnese Avotiņa 67601783, 28844533 Ilgnese.Avotina@nmv.lv
Projektu vadītāja Jolanta Klišāne 67601783 Jolanta.Klisane@nmv.lv
Direktora vietniece izglītības jomā (profesionālā izglītība) Agita Ozoliņa 67601783 Agita.Ozolina@nmv.lv
Direktora vietnieks attīstības un projektu jomā Edgars Groševs 67601783 Edgars.Grosevs@nmv.lv
Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs) Laura Freināte 67601783 Laura.Freinate@nmv.lv
Direktora vietnieks saimniecības darbā Vilnis Ermansons 67601783 Vilnis.Ermansons@nmv.lv
Izglītības metodiķe Rasa Lāce 67601783 Rasa.Lace@nmv.lv
Lietvede Lauma Senkāne 67601783 Lauma.Senkane@nmv.lv

Dokumenti

Pievienoti sekojoši PIKC NMV JRMS darbību reglamentējoši dokumenti:

 1. PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas nolikums
 2. Iekšējās kārtības noteikumi (03.04.2017.)
 3. Darba kārtības noteikumi
 4. Noteikumi par drošību pasākumos skolā un ārpusskolas pasākumos (10.10.2016.)
 5. Noteikumi par drošību ekskursijās un pārgājienos (18.04.2017.)
 6. Noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās
 7. Noteikumi par drošību mācību klasēs un telpās (18.04.2017.)
 8. Elektrodrošības noteikumi
 9. Ugunsdrošības noteikumi
 10. Kārtība, kādā JRRMV nodrošina audzēkņu pirmās palīdzības pieejamību
 11. Skolas padomes reglaments
 12. Skolas izglītojamo atskaitīšanas noteikumi (18.04.2017.)
 13. Izglītojamo pārcelšanas kārtība (21.09.2016.)
 14. JRRMV vadības shēma
 15. Audzēkņu mācību darbu izmantošanas kārtība
 16. Izglītojamo izglītības programmas apguves starprezultātu un noslēguma kompetences vērtēšanas kārtība (05.09.2016.)
 17. Ievadapmācība darba aizsardzībā (08.05.2017.)
 18. Ētikas kodekss (23.09.2016.)
 19. Ētikas komisijas reglaments (23.09.2016.)
 20. Bibliotēkas izmantošanas noteikumi
 21. Akadēmisko atvaļinājumu piešķiršanas kārtība (22.09.2016.)
 22. Iepirkumu veikšanas kārtība
 23. JRRMV MMS vasaras prakses norises kārtība
 24. JRRMV MMS noslēguma darba izstrādes prasības
 25. Kārtība, kādā JRRMV informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja audz. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē JRRMV
 26. Sekmju grāmatiņas saņemšanas un nodošanas kārtība (09.09.2016.)
 27. Stipendiju piešķiršanas noteikumi (13.09.2016.)
 28. Kārtība, kādā tiek astiprināti komandējumi un to izdevumu atskaite (05.10.2016.)
 29. Izglītības programmas “Mākslas” profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas reglaments (10.10.2016.)
 30. Izglītības programmas “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas reglaments (14.09.2016.)
 31. Multimediju mācību priekšmetu metodiskās komisijas reglaments (13.09.2016.)
 32. Izglītojamo pašpārvaldes reglaments (12.09.2016.)
 33. Iepirkumu veikšanas kārtība (03.04.2017.)
 34. Pedagogu darba samaksas kārtība (04.01.2017.)
 35. Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas un darba algas likmes noteikšanas kārtība (04.01.2017.)
 36. PIKC NMV JRMS pašnovērtējuma ziņojums (2016/2017)
 37. 2016.gada publiskais pārskats
 38. Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (03.01.2018.)
 39. Iestājpārbaudījumu prasību, norises un vērtēšanas kārtība izglītības programmās “Mākslas” un “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” (02.01.2018.)

Lejupielādējamie faili

Metodiskie materiāli

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

TEHNISKĀ GRAFIKA

Vladislavs Rubulis “Lineārās perspektīves elementu apgūšana, zīmējot sadzīves priekšmetus”

V_Rubulis_metodiskais_materials

V_Rubulis_apraksts

 

KOMPOZĪCIJA

Vita Jurjāne, Vladislavs Rubulis “Ainava. Jaņa Rozentāla ainavas kompozīciju izpēte”

Ainava_metodiskais materials

Vita Jurjāne “Kompozīcijas izteiksmes līdzekļu apguve”

Kompozicija(1)_metodiskais_materials

Kompozicija(2)_metodiskais_materials

Vita Jurjāne “Plaknes glezniecības izteiksmes līdzekļi”

Kompozicija(3)_metodiskais_materials

Vita Jurjāne “Objekts telpā un tā attēlošana plaknē. Uzstādījums telpā-fragments”

Kompozicija(4)_metodiskais_materials

Vita Jurjāne “Kompozīcijas izteiksmes līdzekļu apguve – ekspresija”

Kompozicija(5)_metodiskais_materials

Kompozicija(5)_apraksts

 

GLEZNOŠANA

Vita Jurjāne “Glezniecības izteiksmes līdzekļu apguve, iedvesmojoties no modernisma”

Gleznosana_metodiskais_materials

 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

MĀKSLAS VĒSTURE

Baiba Guste “Mezopotāmijas arhitektūra un māksla”

Divupe_metodiskais_materials

 

Baiba Guste ”Kultūras un stili, to sistematizācija”

Kulturas_un_stili_metodiskais_materials

 

Baiba Guste “Senās Grieķijas un Senās Romas arhitektūras elementi Rīgā”

Arhitekturas_elementi_metodiskais_materials

 

VĒSTURE

Ilonda Dunajeva “Aizvēsture”

Aizvesture_metodiskais_materials

Aizvesture_apraksts

Budžets

N.p.k. Programma Apakšprogramma Tāmes 2017
1. Kultūrizglītība (Tame_2017)_(1)
2. Kultūrizglītība (Tame_2017)_(2)

 

Amatpersonu atalgojums:

 

Lejupielādējamie faili

Bibliotēka

JRMS bibliotēkas veidošana tika aizsākta 1944. gadā, un šodien tās fondā vēl arvien ir atrodama pirmā bibliotēkā reģistrētā grāmata ar inventāra Nr. 1 – J. Madernieks. Raksti. Rīga: Valters un Rapa, 1930. JRMS bibliotēkas fondā ir reģistrēti 12 300 iespieddarbi, izsniegto iespieddarbu skaits ir apmēram 4600 vienības gadā, apmeklētāju skaits – 5000 cilvēku gadā. Fonda lielākā daļa ir literatūra par norisēm mākslas nozarēs, bet liels ir arī daiļliteratūras krājums. Fondā iekļauti daudzi grāmatu dāvinājumi. ERAF projekta ietvaros bibliotēka ir aprīkota ar jauniem datoriem, skeneriem, laminēšanas un iesiešanas iekārtām, biroja un prezentācijas tehniku. Bibliotēkas telpas papildinātas ar jauniem grāmatu plauktiem un pārvietojamām mēbelēm.
Bibliotekāre Dace Balode (no 1984. gada).

 

JRMS bibliotēkas elektroniskais katalogs:

https://skolas.biblioteka.lv/Alise/lv/35/home.aspx

 

E-pasts: biblioteka.jrms@nmv.lv

 

JRMS bibliotēkas izmantošanas noteikumi:

Lejupielādējamie faili

Iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
“Datortehnikas, foto un drukas iekārtu komponentu iegāde un modernizācija” JRRMV/2016/3 2016.gada 4.jūlijs 2016.gada 19.jūlijs, plkst.10:00 SIA “IB Serviss” EUR 2474,29 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
“Datortehnikas, foto un drukas iekārtu komponentu iegāde un modernizācija” JRRMV/2016/3 2016.gada 4.jūlijs 2016.gada 19.jūlijs, plkst.10:00 AS “Capital” EUR 640,02 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
“Datortehnikas, foto un drukas iekārtu komponentu iegāde un modernizācija” JRRMV/2016/3 2016.gada 4.jūlijs 2016.gada 19.jūlijs, plkst.10:00 SIA “ATEA” EUR 8517,10 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
„Mācību līdzekļu un materiālu piegāde Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai” JRRMV/2016/2 2016.gada 4.jūlijs 2016.gada 19.jūlijs, plkst.10:00 SIA Beta Komunikācijas EUR 9874,22  30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
„Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi” JRRMV/2016/1 2016.gada 18.aprīlī 2016.gada 29.aprīlī, plkst.10:00 SIA INGRADO EUR 4800,00  12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža
„Datorprogrammu, datortehnikas, akustisko ierīču un optisko kustības iekārtu komponentu iegāde” I daļa JRRMV/2015/03 2015.gada 11.novembris 2015.gada 23.novembris, plkst.10:00 SIA Digital Guru EUR 4580,00 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
„Datorprogrammu, datortehnikas, akustisko ierīču un optisko kustības iekārtu komponentu iegāde” II daļa JRRMV/2015/03 2015.gada 11.novembris 2015.gada 23.novembris, plkst.10:00 SIA Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika EUR 1535,33 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
„Datorprogrammu, datortehnikas, akustisko ierīču un optisko kustības iekārtu komponentu iegāde” III daļa JRRMV/2015/03 2015.gada 11.novembris 2015.gada 23.novembris, plkst.10:00 SIA C2 EUR 513,90 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
„Datorprogrammu, datortehnikas, akustisko ierīču un optisko kustības iekārtu komponentu iegāde” IV daļa JRRMV/2015/03 2015.gada 11.novembris 2015.gada 23.novembris, plkst.10:00 SIA C2 EUR 1993,84 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
„Mācību līdzekļu un materiālu piegāde Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai” JRRMV/2015/02 2015.gada 15.oktobris 2015.gada 26.oktobris, plkst.10:00 SIA Beta Komunikācijas EUR 5972,26 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
„Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi” JRRMV/2015/01 2015.gada 17.marts 2015.gada 30.marts, plkst.10:00 ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle EUR 10851,00 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža

 

Lēmums pieņemts 17.04.2015.

Slēgt iepirkuma līgumu ar ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle par kopējo summu EUR 10851,00.

Izvertesanas_protokols

Lemums

 

JRRMV paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015.gada 17.martā

Iepirkumu identifikācijas numurs – JRRMV/2015/01

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi”

Paredzamais līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš2015.gada 30.martā, plkst.10:00.

Lejupielādējamie faili

Lēmums pieņemts 04.11.2015. slēgt iepirkuma līgumu ar SIA Beta Komunikācijas par kopējo summu EUR 5972,26 bez PVN.

Lemums

 

JRRMV paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumu

Paziņojuma ievietošanas datums – 2015.gada 15.oktobris

Iepirkumu identifikācijas numurs – JRRMV/2015/02

Plānotā iepirkuma priekšmets – „Mācību līdzekļu un materiālu piegāde Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolai”

Paredzamais līguma izpildes termiņš – 30 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš2015.gada 26.oktobris, plkst.10:00.

Lejupielādējamie faili