Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Iestājeksāmeni

UZŅEMŠANA PIKC NMV JAŅA ROZENTĀLA MĀKSLAS SKOLAS

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA”

 

Iestajeksameni MMS 2017

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

 

Kontaktpersona Ilgnese Avotiņa, Mazās Mākslas skolas vadītāja, tālr. 67601783 vai 28844533,

e-pasts: ilgnese.avotina@inbox.lv

Lejupielādējamie faili