Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Iestājeksāmeni

UZŅEMŠANA PIKC NMV JAŅA ROZENTĀLA MĀKSLAS SKOLAS

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA”

 

Iestajeksameni MMS 2017

Izglītojamo_uzņemšanas_kārtība

 

Kontaktpersona Ilgnese Avotiņa, Mazās Mākslas skolas vadītāja, tālr. 67601783 vai 28844533,

e-pasts: ilgnese.avotina@inbox.lv