Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

6th workshop of the Comenius Partnerships project „IDEAlaboratories: how to integrate contemporary art and art education Comenius projekts noslēdzas

comenius-llp-logo-jpg

Comenius projekta radošā darbnīca Tartu, Igaunijā

Laika posmā no 04.06.-08.06.2012. Tartu, Igaunijā notika pēdējā Comenius projekta „IDEAlaboratories: how to integrate contemporary art and art education” radošā darbnīca par tēmu „Tradīcija un kultūras mantojums”, kuru organizēja Children Art School of Tartu. JRRMV radošajā darbnīcā pārstāvēja: JRRMV projektu vadītāja I.Piņķe, JRRMV vecākā lietvede S.Sālijuma, kā arī 2 JRRMV 3.kursa studenti – Zīle Ziemele, Artūrs Zorģis.

Radošās darbnīcas norise

05.06.

Diena iesākās ar Igaunijas Nacionālā muzeja apmeklējumu Tartu, kura laikā bija iespēja iegūt plašāku informāciju par Igaunijas tradīcijām un etnogrāfiju. Pēc muzeja apmeklējuma programma turpinājās Children Art School of Tartu. Lai labāk iepazītu vienam otru tika dots pirmais uzdevums, kura laikā katram bija jānoformē koka medaljons ar savu vārdu. Pēc pusdienām studenti strādāja pie foto izstādes noformēšanas. Mēnesi pirms radošās darbnīcas Tartu visas partnerskolas bija iesaistītas foto kolāžu veidošanā. Paralēli studentu radošajām aktivitātēm skolotāji prezentēja mājās sagatavotās prezentācijas par Laikmetīgās mākslas mācīšanu, dalījās ar labās prakses piemēriem. Pēc prezentācijām tika secināts, ka visas partnerskolas saskaras ar līdzīgām problēmām, mācot laikmetīgo mākslu: grūtības definēt, kas ir laikmetīgā māksla, nepietiekams mācību stundu skaits, tehniskais nodrošinājums, skolotāju motivācijas trūkums dažādot mācību procesu. Pēc radošajām aktivitātēm, Children Art School of Tartu piedāvāja plašu kultūras programmu: izglītojošu ekskursiju Tartu gida vadībā, kā arī dienas noslēgumā braucienu ar laivu pa Emajogi upi.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA 0001112_FULL_Tartu__Vilande_2

06.06.

2.radošās darbnīcas diena – brauciens uz Vīlandi – sesto lielāko Igaunijas pilsētu pie gleznainā Vīlandes ezera. Pirmais iespaids iebraucot Vīlandē – daudz zaļuma, koku, iespaidīgas pilsdrupas, līkumainas bruģakmeņiem klātas vecpilsētas ielas. Pirmais brauciena mērķis – Heimtali vēstures muzejs. Muzejs ierīkots Heimtali vecajā ciema skolas ēkā netālu no Vīlandes. Muzejā iepazināmies ar pilnīgu tautas rokdarbu paraugu kolekciju, aplūkojām vecus mājsaimniecības piederumus un simts gadus vecu klases telpas iekārtojumu, kā arī tautas rokdarbu meistares vadībā, veidojām no dzijas savas valsts nacionālos rakstus un simbolus. Pēc radošajām aktivitātēm Heimtali mūsu ceļš veda atpakaļ uz Vīlandi, Vīlandes mūzikas centru Pärimusmuusika Ait. Pärimusmuusika Ait iepazināmies ar Igaunijas tautas mūzikas instrumentiem, izbaudījām burvīgu koncertu, kā arī dienas noslēgumā visi projekta dalībnieki prezentēja savu valstu nacionālās dziesmas.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

07.06.

Radošās darbnīcas noslēguma diena. Studentiem jāveic divi uzdevumi: jāveido a)vides objekts par tēmu „Manas valsts nacionālie ornamenti” Children Art School of Tartu teritorijā, b) dzimtās pilsētas „Guided post”.

Savukārt skolotāji un projekta koordinatori veica projekta visu radošo darbnīcu izvērtēšanu, sastādīja projekta gala atskaiti.

Dienas noslēgumā studenti prezentēja savus darbus un atzina, ka radošā darbnīca bija ļoti interesanta, izglītojoša.

Pēc atklātās diskusijas tika secināts, ka projekta mērķi tika sasniegti, visas iesaistītās partnerskolas bija apmierinātas ar projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

0001125_FULL_1 SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA

RRMV 3.kursa audzēknes Zīles Ziemeles iespaidi par radošo darbnīcu Tartu:

„Man tika piedāvāts piedalīties Comenius projekta noslēgumā, kas norisinājās Tartu, Igaunijā. Iesaistīšanās projektā jau sākās mēnesi iepriekš, kad vajadzēja strādāt pie mājasdarba, veidojot foto kolāžu izstādei, kuras ekspozīciju ļoti radoši izvietojām Tartu mākslas skolas telpās. Vēl arī izdomāju dizainu auduma maisiņiem, ko pasniedzām kā dāvanu partnerskolām, tā bija jauna un vērtīga pieredze.

Tartu skolotāji bija noorganizējuši daudzas saistošas ekskursijas, kuru laikā mēs tikām iepazīstināti ar Igaunijas etnogrāfisko kultūru. Igaunijas etnogrāfiskās tekstilijas bija negaidīti spilgtas un košas, kā arī smalki izstrādātas. Iedvesmojoties no nacionālajiem ornamentiem, radījām vides objektu. Parasts drāšu žogs tika pārveidots, izmantojot mūsdienīgu materiālu- plastmasas lentas, kas tika izvērtas caur žogu, veidojot katrai valstij raksturīgu kompozīciju no nacionālajiem simboliem. Latvijas žogu rotāja blonda tautumeita Saulcerīte ar ļoti garu bizi un mazais Antiņš, kas bija satvēris zobos daiļavas bizi.

Visa Comenius projekta vadmotīvs bija kā integrēt laikmetīgu domāšanu mākslas skolās. Domāju, ka veiksmīgi bija izvēlēta projekta noslēdzošā tēma par vēsturisko etnogrāfiju un nacionālo kultūru. Kaut ko jaunu izdomājot, nedrīkst aizmirst veco amatnieku un meistaru zināšanas. Domāju, ka senās tradīcijas ir jāintegrē laikmetīgā domāšanā, lai mūsdienu cilvēks paskatītos uz tagadni caur pagātnes prizmu. Senāko laiku cilvēki dzīvoja daudz lēnāku dzīvi, viņi varēja atļauties mēnešiem ilgi izšūt gultas pārklājus un adīt greznas mežģīņu zeķes. Tagad, kad visu cilvēkam nepieciešamo saražo Ķīnā, roku darbs un cilvēka talants iegūst pavisam citu vērtību. Tas it kā kļūst nepraktisks un ekonomiski neizdevīgs, bet tai pašā laikā kļūst vērtīgs kā mākslas objekts. Lai arī aktuāli ir radīt mākslas darbu, neieguldot tajā daudz laika un enerģijas, bet gūstot maksimālu rezultātu, uzskatu, ka arī mākslas darbam veltītais laiks ir jāskata kā mākslinieciska vērtība. Cilvēciskā enerģija, kas bija piepildījusi ikkatru valdziņu un cilpiņu ir ļoti spēcīga. Uzskatu, ka senāko laiku tradīcijas ir jāatdzīvina, jo to laiku vērtības šodienā dažkārt ļoti pietrūkst tieši garīgajā dzīvē, kas cieši saistīta ar mākslas pasauli.

Manuprāt, projekta noslēgums bija izdevies, jo guvu daudz spilgtus iespaidus gan saskarsmē ar pārējo valstu studentiem, gan iepazīstot Igaunijas nacionālo kultūru.”

JRRMV kā pateicību projekta iesaistītajām partnerskolām dāvināja projekta maisiņus ar īpaši projektam radītu dizainu, atspoguļojot visu iesaistīto sadarbības valstu simboliku. Maisiņa dizaina autore: JRRMV 3.kursa audzēkne Zīles Ziemele. Maisiņa dizainu skat. šeit:

0001124_FULL_jrrmvdizains2