Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Comenius projekta „IDEAlaboratories: how to integrate contemporary art and art education” prezentācija

comenius-llp-logo-jpg

21.06.2012. plkst.13:00 JRRMV zālē notika Comenius projekta „IDEAlaboratories: how to integrate contemporary art and art education” izvērtēšanas pasākums, kuru vadīja JRRMV projekta vadītāja Inese Piņķe.

Pasākuma laikā tika prezentēti projekta rezultāti, kas tika sasniegti projekta 6 radošajās darbnīcās laika posmā no 01.08.2010. līdz 21.06.2012.

Prezentācijas laikā JRRMV projektu vadītāja organizēja atvērto diskusiju par tēmu: „Kas ir Laikmetīgā māksla?”, kurā aktīvi iesaistījās gan JRRMV pedagogi, gan studenti.

Atvērtās diskusijas laikā visi tās dalībnieki nonāca pie vienas kopīgas atziņas, ka Laikmetīgā māksla kā atsevišķs mācību priekšmets nevar būt, Laikmetīgajai mākslai jābūt integrētai citos mācību priekšmetos, kā arī māksliniekam pašam caur saviem radošajiem meklējumiem ir jānonāk līdz Laikmetīgajai mākslai.

Pēc atvērtās diskusijas projektā iesaistītie dalībnieki dalījās savos iespaidos par projektā pieredzēto, izvērtēja projekta plusus un mīnusus.

Projekta dalībnieki kā galvenos projekta ieguvumus minēja:

  • Personīgo un profesionālo kompetenču pilnveide;
  • Komunikāciju prasmju uzlabošanās svešvalodā (angļu valodā);
  • Jauna pieredze (darbs starptautiskā komandā);
  • Eiropas kultūras, mākslas, tradīciju, nacionālo atšķirību labāka izpratne;
  • Mākslas muzeju un izstāžu apmeklējumi (akcents uz laikmetīgo mākslu);
  • Ieskats vidējā profesionālajā mākslas izglītībā Eiropā;

Pēc projekta izvērtēšanas projekta dalībnieki izteica arī vairākus ierosinājums, kurus turpmāk varētu ņemt vērā īstenojos līdzīgus projektus: projekta partnerskolām būtu jābūt līdzīga profila (ar līdzīgām specialitātēm un audzēkņu mērķgrupu), jāpilnveido radošo darbnīcu programmas (balanss starp radošajām un kultūras aktivitātēm), projekta dalībniekiem noteikti jāveic angļu valodas sagatavošana.

Pasākuma noslēgumā tika prezentēta projekta video filma, kuru veidoja projektā iesaistītais JRRMV 3.kursa audzēknis Toms Burāns.

Video var lejupielādēt šeit:

http://www.youtube.com/watch?v=QiLel65bpa4&feature=youtu.be

Lai arī projekta radošās darbnīcas ir noslēgušās, tomēr projekts vēl turpinās.

2012.gada septembra sākumā JRRMV tiks atklāta projektā iesaistīto studentu mākslas darbu izstāde „Atklājumi Eiropā”.

0001153_FULL__RL054710001154_FULL__RL054750001155_FULL__RL05487

Lejupielādējamie faili