Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV foto studijai un laboratorijai pilnveidota materiāli tehniskā bāze

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, apgūstot Foto dizaina specialitāti, savus radošos darbus izstrādā, izmantojot jaunu, modernāku fototehniku un foto studijas aprīkojumu, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

JRRMV Foto studijā un foto laboratorijā iegādātas jaunas digitālās foto kameras, objektīvi, gaismas iekārtas, statīvi, kā arī jaunākās paaudzes drukas iekārtas, datortehnika ar atbilstošu datorprogrammatūru. Šobrīd audzēkņiem, kuri izvēlās JRRMV iegūt Foto dizainera specialitāti ir iespēja apgūt gan tradicionālo melnbalto fotogrāfijas tehniku, gan digitālo.

Par JRRMV foto darbnīcu modernizācijas ieguvumiem stāsta JRRMV foto priekšmeta skolotājs Raimo Lielbriedis:

„Fotodarbnīcu modernizācijas mērķis bija koriģēt mācību līdzekļu un aprīkojuma atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī nodrošināt studentiem vairākas neatkarīgas darbavietas. Projekta ietvaros ir iegādāti vairāki digitālo fotoaparātu un apgaismes ierīču komplekti. Tas dod iespēju realizēt dažādus mācību uzdevumus vienlaikus, atbilstoši komplektējot aparatūru. Katrai aparatūras vienībai var piemērot atbilstošu papildus aprīkojumu, statīvu, speciālu objektīvu, atmiņas kartes, papildus baterijas, u.c.

Fotodarbnīcā izveidotas divas neatkarīgas darbavietas fotografēšanai studijā. Viena portretiem, liela apjoma kompozīcijām, reprodukcijai, otra nelielu priekšmetu kompozīciju fotografēšanai. Vienlaikus iespējams veikt fotografēšanas darbus ārpus darbnīcas telpām. Tam domāti pārnēsājami apgaismes komplekti, kopskaitā trīs. Visa tehnika ir transformējama un komplektējama atkarībā no veicamā uzdevuma. Saskaņojot darba grafiku ir iespējams veikt uzņemšanu 5 neatkarīgās darbavietās, 2 studijas telpās, 3 ārpus tām. Ir iegādāti 8 neatkarīgi digitālās fotogrāfijas komplekti, kas izmantojami studijā un ātrtelpās vienlaicīgi. Darbnīcā ir 6 neatkarīgas darbavietas attēla digitālai rediģēšanai. Ir pieejams augstas kvalitātes skeneris un printeris. Projekta realizācijas rezultātā ir iespējams veikt pilnu tehnoloģisko ciklu no ieceres līdz oriģināla izgatavošanai digitāldrukas tehnikā.”

Projekta ietvaros vēl plānots iegādāties biroja un prezentācijas tehnikas, laminatorus, griešanas un iesiešanas iekārtas.

JRRMV foto studijas un laboratorijas modernizācija turpināsies līdz 2013.gada 31.decembrim.

Minētais aprīkojums iegādāts ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 561117.00 lati, no tiem ERAF finansējums – 482559.00 lati, Kultūras ministrijas finansējums – 78558.00 lati.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu un atbalsta fonda vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv