Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV grafikas darbnīcās pieejamas modernākās tehnoloģijas

ERAF_ES_publicitate

Kopš 2010.gada 1.jūlija Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) veiksmīgi īsteno ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001).

Projekta mērķis ir pilnveidot JRRMV izglītības programmu „Mākslas” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” realizācijai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tādejādi veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām. Pēc projekta īstenošanas paaugstināsies izglītības kvalitātes līmenis, pilnveidosies audzēkņu tehniskās un praktiskās zināšanas darbā ar modernām darba iekārtām, līdz ar to Eiropas un Latvijas darba tirgus iegūs augsti kvalificētus speciālistus, kas dos lielu ieguldījumu kultūras un radošajās industrijas attīstībā.

Lai sasniegtu mērķi, tiek realizētas šādās aktivitātes: 1.1.Datorklases modernizācija; 1.2.Grafikas darbnīcu modernizācija; 1.3.Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; 1.4.Foto studijas un laboratorijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana; 1.5.Multimediju laboratorijas modernizācija; 1.6.Veidošanas darbnīcas modernizācija; 1.7.Divu dabaszinātņu (t.sk.IT) kabinetu modernizācija; 1.8.Bibliotēkas modernizācija.

Līdz 2013.gada janvārim pilnībā ir pabeigta divu JRRMV grafikas darbnīcu modernizācija.

Laura Freināte – grafikas darbnīcu modernizācijas ieceres autore stāsta par JRRMV grafikas telpu modernizāciju: Projekta ietvaros ir modernizēta esošā JRRMV grafikas darbnīca, kas piemērota dobspiedes un augstspiedes tehniku apguvei, radot mūsdienu standartiem atbilstošus darba apstākļus un instrumentus. Ir izveidota arī jauna moderna sietspiedes darbnīca ar sietu mazgāšanas, gaismošanas/drukāšanas un drukāšanas/darbu žāvēšanas kabinetiem. JRRMV sietspiedes darbnīca izveidota pēc Minhenes Mākslas Akadēmijas un arī Latvijas Mākslas akadēmijas parauga, ņemot vērā jaunākās tendences grafikas jomā. Iegādāti mācību procesam nepieciešamie instrumenti, gaismošanas iekārtas un sietspiedes galdi un citas iekārtas, kas ir ļoti aktuālas mūsdienu mākslas tendenču kontekstā.

Kabinetu modernizācijas rezultātā JRRMV studentiem ir pieejamas jaunas un daudz plašākas tehniskās iespējas radošam darbam grafikā. Darba vide darbnīcās ir kļuvusi sakārtotāka un drošāka. Darbnīcās patlaban strādā un turpmāk paredzēts strādāt visiem JRRMV 2. kursa audzēkņiem, 3. kursa audzēkņiem, kuri specializējas grafikā, glezniecībā un tēlniecībā, kā arī 4. kursa audzēkņiem, kas specializējas grafikas un datorgrafikas nozarēs.

Projekta kopējais finansējums – 561117 LVL, no tā:

ERAF finansējums 86% jeb 482559.00 LVL;

Kultūras ministrijas līdzfinansējums 14% jeb 78558.00 LVL.

Projekta realizācija vēl turpināsies līdz 2013.gada 30.jūnijam.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu un atbalsta fonda vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv