Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV izveidots jauns dabaszinātņu kabinets

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (turpmāk-JRRMV) ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros kvalitatīva mācību darba nodrošināšanai dabaszinību priekšmetos un matemātikā ir izveidots pilnīgi jauns dabaszinātņu kabinets ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.

Lai nodrošinātu dabaszinātņu un matemātikas standartu prasību īstenošanu JRRMV, ERAF projekta ietvaros iegādātas:

• Digitālās informācijas apstrādes sistēmas, kuras ir savietojamas ar IT – interaktīvā tāfele, 14 portatīvie datori studentiem un 6 plaukstdatori skolotājiem, projektors un stereo audio sistēma, demonstrācijas digitālais mikroskops, datu kamera, kas ļauj nodrošināt grāmatas vai priekšmeta vizualizāciju, plaša funkcionalitātes jautājumu un atbilžu sistēma u.c. nepieciešamās tehnoloģijas.

• Ierīces un piederumi pētnieciskajai darbībai;

• Nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai;

• Laboratorijas trauku komplekti eksperimentu sagatavošanai un veikšanai;

• Vielas un materiāli eksperimentiem;

• Modeļi, kolekcijas un preparātu komplekti.

Jaunā dabaszinātņu kabineta telpa pilnībā pielāgota dabaszinātņu kabineta specifikai – iegādāts jauns vilkmes skapis ķīmijas eksperimentu demonstrēšanai, iegādāti mobilie mācību galdi, krēsli, mācību līdzekļu sistematizācijas un uzglabāšanas skapji, plaukti, un laboratorijas darbu demonstrēšanas galds.

Lai iedrošinātu skolotājus maksimāli izmantot mūsdienīgās tehnoloģijas, JRRMV skolotājiem tika nodrošināta profesionālās pilnveides ievadapmācība programmā “Interaktīvās mācību programmatūras ActivInspire Professional rīki.1.līmenis”, sadarbībā ar izdevniecības LIELVĀRDS Tālākizglītības centru.

Par dabaszinātņu kabineta modernizācijas ieguvumiem stāsta matemātikas un informātikas skolotāja Diāna Mežecka:

„Strādājot modernizētajā dabaszinātņu kabinetā, varu daudz efektīvāk izmantot interneta resursus, jo jebkurā brīdī varu tos parādīt skolēniem, pierakstot klāt komentārus, pārspriežot ar skolēniem, kas nav skaidrs. Darba procesā ievērojami palīdz tas, ka, izmantojot interaktīvo tāfeli, varu jebkurā brīdī atgriezties pie stundas laikā agrāk pierakstītiem, apskatītiem materiāliem. Un, protams, arī ietaupu laiku, jo varu jau iepriekš sagatavot slīdes ar piemēriem un attēliem, lai ar rakstīšanu un zīmēšanu uz tāfeles nebūtu jākavē stundas laiks. Taču visvairāk izjūtu interaktīvās tāfeles priekšrocības funkciju grafiku un ģeometrijas attēlu veidošanā. Šādus attēlus uz tāfeles ar roku precīzi uzzīmēt ir grūti, tāpēc izmantoju tam speciāli paredzētu programmu. Rezultātā skolēni redz precīzu zīmējumu, un es varu vairāk laika veltīt tam, lai pārbaudītu, cik labi skolēni sapratuši uzdevumu.”

Iegādātais aprīkojums JRRMV studentiem dod iespējas dabaszinību mācību priekšmetu apgūt jaunā kvalitātē un ar daudz lielāku ieinteresētību.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv