Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV jauno mākslinieku darbi top modernizētās darbnīcās

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) piedāvā iespēju apgūt izglītības programmu „Mākslas”, kuras ietvaros audzēkņi mācās zīmēšanu un gleznošanu. Iepriekšējos gados izglītības programmas apguvi apgrūtināja nolietojies inventārs, novecojuši tehniskie līdzekļi un nodarbību vajadzībām dažkārt nepiemērotās mācību telpas (gleznotavas, zīmētavas). Pateicoties ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektam „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) JRRMV darbnīcas šobrīd ir pilnībā labiekārtotas un modernizētas.

JRRMV trīs gleznošanas darbnīcās ir uzstādītas speciālas spuldžu sistēmas, kuras paredzētas gleznotavu darba zonas apgaismošanai. Apgaismes sistēmas imitē dienas gaismu un kompensē gaismas trūkumu diennakts tumšajā laikā, nodrošinot iespēju izmantot darbnīcas ilgāku laiku atbilstoši mācību procesa vajadzībām. Mācību telpās ir modernizēts inventārs – vecie gleznošanas molberti nomainīti ar 45 jauniem koka molbertiem, iegādātas 45 jaunas gleznošanas taburetes, kā arī uzstādīti 7 jauni modeļu krēsli. JRRMV ir iegādāti jauni priekšmeti klusās dabas uzstādījumiem zīmēšanas un gleznošanas vajadzībām, papildinot JRRMV uzstādījumu priekšmetu fondu.

Savukārt JRRMV zīmētavās ir pieejamas 80 jaunas koka zīmēšanas taburetes, kā arī ģipša galvu kopijas un apaļskulptūras.

JRRMV gaiteņos ir uzstādītas transformējamas apgaismes moduļu sistēmas: 20 pārvietojami stendi darbu eksponēšanai bez apgaismojuma un 15 stendi ar papildus apgaismojumu JRRMV audzēkņu mākslas darbu (gleznu, grafiku, zīmējumu un fotogrāfiju) eksponēšanai.

JRRMV audzēkņi izglītības programmā „Mākslas” apgūst arī dizaingrafikas un vides dizaina mācību priekšmetu. Lai šīm nodarbībām paredzētais tehniskais nodrošinājums būtu atbilstošs mūsdienu darba tirgus prasībām, JRRMV ir iegādājusies pēdējās paaudzes lielformāta ploterprinteri Roland.

Vizuāli plastiskās mākslas tehniskās bāzes uzlabošana dod iespēju JRRMV nodrošināt audzēkņiem pilnvērtīgu izglītības programmas „Mākslas” apguvi un sagatavot profesionālus, radošus un darba tirgū konkurējošus radošo profesiju pārstāvjus.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv