Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV noslēdzas veidošanas darbnīcas modernizācija

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, kuri izglītības programmas „Mākslas” ietvaros apgūst mācību priekšmetu „Veidošana”, turpmāk savus radošos darbus izstrādās, izmantojot jaunus un modernus instrumentus un iekārtas, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

JRRMV veidošanas darbnīcā ir pilnībā atjaunota materiāli tehniskā bāze: iegādāta elektriskā metāla kausēšanas krāsns, pneimatiskie un elektriskie instrumenti, aprīkojums metāla liešanai, akmens un betona urbšanai, zāģēšanai, slīpēšanai un apstrādei, kā arī citi palīginstrumenti.

Kristaps Strauts – veidošanas darbnīcas modernizācijas ieceres autors, JRRMV veidošanas priekšmeta skolotājs stāsta:

„Tradicionāli tēlniecība vienmēr ir saistīta ar cieto materiālu apstrādi, mākslinieki no antīkajiem laikiem līdz pat mūsdienām plastiskās formas kaluši granītā vai lējuši bronzā. Kalumi un lējumi prasa atbilstošu apstrādi: katrs materiāls, ne tikai koks, akmens un metāls, bet arī mūsdienās bieži izmantotais betons, epoksīdu sveķi vai dažāda veida metinājumi prasa kvalitatīvu apstrādi, lai iegūtais gala iznākums spētu skatītāju estētiski pārliecināt.

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas tēlniecības nodaļa skolas mācību programmas ietvaros, kas balstīta uz formu plastikas izpētes treniņiem māla veidojumos, cenšas skolniekiem ierādīt arī praktisko darbu pamatiemaņas. Skolas kvalifikācijas darbu izveidē praktiskā darbošanās ar koku, betonu vai metālu ir kļuvusi par vispārpieņemtu praksi. Iepriekšējos gados liels enerģijas un laika patēriņš bija saistīts ar nepietiekamu tehnisko nodrošinājumu, instrumentu trūkumu un nolietojumu, kas vienmēr licis sevi manīt darbam ļoti svarīgos momentos. Tādēļ bez lieka pārspīlējuma varu teikt, ka JRRMV veidošanas darbnīcas modernizācija ir devusi jaunu radošo atspērienu tēlniecības nodaļas audzēkņiem un pasniedzējiem.”

Veiktā modernizācija nodrošinās audzēkņu profesionālo izaugsmi un būs palīgs topošo mākslinieku izglītībā turpmākajos gados, veicinot jaunu uzdevumu iekļaušanu JRRMV izglītības programmā Mākslas.

Veidošanas darbnīcas modernizācijai izlietoti 40939,53LVL, no tiem 86% ERAF finansējums un 14% Kultūras ministrijas līdzfinansējums.

JRRMV veidošanas darbnīcas modernizācija veikta ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu un atbalsta fonda vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv