Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV topošie mākslinieki strādā ar jaunu datoraprīkojumu un datorprogrammatūru

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, apgūstot Multimediju dizaina specialitātes priekšmetus (datorgrafiku, 3 dimensiju modelēšanu, video, animāciju u.c.), savus radošos darbus izstrādā, izmantojot jaunu, modernu un daudzveidīgāku datoraprīkojumu un datorprogrammatūru, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

JRRMV datorklase ir ieguvusi jaunus divu sistēmu datorus – uz Windows 7 operētājsistēmas bāzētos Dell un uz MAC OS 10.7 bāzētos iMac, tādejādi nodrošinot audzēkņiem iespēju gūt pieredzi darbā ar abu minēto sistēmu datoriem, kas savukārt ir ļoti aktuāls jautājums saistībā ar reālu darbu šī brīža datorgrafikas nozarē. Uz datoriem ir uzstādītas jaunākās paaudzes programmnodrošinājums – Jaunākā Adobe Creative suite, 3D Maya Studio ar iespaidīgu palīgprogrammu klāstu, Adobe Premiere un specefektu programma Adobe Afterefects, kas ļauj audzēkņiem apgūt zināšanas un iegūt prasmes darbā ar šī brīža aktuālākajām datorgrafikas sfēras programmām. Ir pilnīgi nomainīta un uzlabota serveru sistēma, ievērojami palielinājusies to kapacitāte, nodrošinot stabilu un ātru datu apmaiņu – audzēkņi tagad var veidot un modificēt stipri lielākus darba failus.

Līdztekus atjaunotajai materiāli tehniskajai bāzei JRRMV notikusi arī izglītības programmas „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” aktualizēšana un modernizācija, lai piemērotu to jaunajām iespējām, ko sniegs jaunais aprīkojums, – ir palielināts mācību stundu skaits, pārveidotas priekšmetu programmas un ieviestas apjomīgākas mācību prakses šo iespēju realizēšanai. Protams, viss minētais process vēl atrodas sākumpunktā, tiek meklētas arvien jaunas iespējas, lai audzēkņi mācību procesā varētu no jaunā aprīkojuma gūt maksimālo atdevi, iemaņas un prasmes.

Projekta ietvaros vēl plānots iegādāties jaunas videokameras ar maināmām optikām, gaismas ierīces un fonus, kas pavērs iespēju apgūt šo sfēru daudz augstākā līmenī kā iepriekš un ļaus audzēkņiem veidot sarežģītākus un iespaidīgākus mācību uzdevumus un diplomdarbus. Lielas inovācijas piedzīvos skolas 3-D apmācības sfēra – paralēli jaunākās paaudzes programmatūrai paredzēts iegādāties ķermeņa un mīmikas kustības virtualizēšanas iekārtu.

JRRMV datorklases un multimediju laboratorijas modernizācija turpināsies līdz 2013.gada 30.jūnijam.

Minētais aprīkojums iegādāts ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 561117.00 lati, no tiem ERAF finansējums – 482559.00 lati, Kultūras ministrijas finansējums – 78558.00 lati.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu un atbalsta fonda vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv