Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Leonardo da Vinci mobilitātes projekts (2012-2014)

comenius-llp-logo-jpg    krasains_lv

Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Inovācija profesionālajā mākslas izglītībā” (Nr.2012-1-LV1-LEO01-03426)

 

Projekta ietvaros no 01.04.2013. līdz 30.04.2013. 10 JRRMV audzēkņi tika nosūtīti mācību praksēs 5 plūsmās:

  • Alise Paegle, Ņina Salalaiko

Prakses vieta: Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti Liceo Artistico, Itālija

  • Ingūna Ziemele, Rasa Pavilona

Prakses vieta: Lybecker Institute of Arts and Design, Somija

  • Rebeka Lukošus, Lidija Zaneripa

Prakses vieta: Escola Artística Soares dos Reis, Portugāle

  • Alma Biseniece, Marta Viktorija Agruma

Prakses vieta: Borgarholtsskóli, Islande

  • Zīle Ziemele, Ēriks Caune

Prakses vieta: Tartu Kunstikool, Igaunija

 

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņi tika uzņemti partnerskolās mācību praksēs dažādās specialitātēs: gleznošanā, veidošanā, grafikā, datorgrafikā, interneta dizainā, animācijas dizainā, 3DM, foto dizainā.

Prakses laikā audzēkņi padziļināti apguva izvēlēto specialitāti un iepazina apmācības veida atšķirības, guva pieredzi darbā ar jaunām mākslas tehnikām un materiāliem. Prakses laikā tika attīstītas mūsdienu māksliniekam tik nepieciešamās prasmes: pārvaldīt mākslas valodu, racionāli pielietot jaunākās modernās tehnoloģijas un metodes, sasaistīt savas teorētiskās un akadēmiskās zināšanas ar praksi, gūt jaunas prasmes un kompetences inovāciju radīšanā un pārnesē uz uzņēmējdarbību.

Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti Liceo Artistico, Itālijā audzēkņi ieguva jaunas zināšanas un prasmes keramikas apgleznošanā, pielietojot dažādas tehnikas kā, piemēram, majolika, piedalījās praksē grāmatu iespiestuvē un iesietuvē, iepazina senas grāmatu iespiešanas metodes. Grāmatu iespiestuvē audzēkņi apmeklēja kaligrāfijas nodarbības, veidoja grāmatu ilustrācijas, izmantojot tempera krāsas.

Lybecker Institute of Arts and Design, Somijā audzēkņi guva pilnīgi jaunas zināšanas un iemaņas darbā ar 2D animāciju, izmantojot dažādas programmas kā “Toon Boom Harmony”, Adobe Flash u.c., iemācījās atšķirīgus tehniskos paņēmienus programmu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator pielietošanā, kas palīdzēs audzēkņiem savos darbos radīt lielāku tehnikas un izpildījuma variāciju. Tika iegūtas pamatzināšanas sietspiedes tehnikā, veidojot grāmatu ilustrācijas, kā arī video un foto tehnikās.

Prakse Escola Artística Soares dos Reis, Portugālē deva iespēju audzēkņiem apgūt pilnīgi jaunas mākslas tehnikas – keramikas flīžu apgleznošana, apģērbu druka, zīmējumu veidošana, izmantojot datorprogrammu Adobe Illustrator, dažādas tipogrāfijas tehnikas, attīstīt fotogrāfijas, izmantojot Stop- motion animāciju.

Borgarholtsskóli, Islandē audzēkņi papildināja jau esošās zināšanas gleznošanā un zīmēšanā, savukārt veidojot multimediju darbus tika paplašinātas zināšanas un prasmes darbā ar dažādām datorprogrammām (Adobe Premiere, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, iStopMotion, iMovie). Prakses laikā audzēkņi guva jaunu pieredzi filmēšanā, asistējot profesionālai filmēšanas komandai teātrī, veidoja savu darbu portfolio, kā arī paši piedalījās teātra nodarbībās.

Tartu Kunstikool, Igaunijā audzēkņi papildināja savas zināšanas gleznošanā un grafikā.