Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Leonardo da Vinci mobilitātes projekts (2013-2015)

 

comenius-llp-logo-jpg    krasains_lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprinājusi Leonardo da Vinci mobilitātes projektu „Māksla un Eiropas kultūra”.

Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Māksla un Eiropas kultūra” dos iespēju 6 JRRMV audzēkņiem braukt mācību praksē 2014.gada februārī uz šādām partnerskolām: Lybecker Institute of Arts and Design (FI), Tartu Kunstikool (EE), Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti, Liceo Artistico (IT).

Projekta mērķi ir palīdzēt audzēkņiem izmantot jau esošās zināšanas, prasmes un kvalifikāciju praksē ārpus Latvijas – uzņemošajās organizācijās Eiropā, kā arī dot iespēju apgūt jaunas zināšanas, atklājot atšķirīgas mākslas tehnikas un metodes, tādejādi veicinot viņu personīgo un profesionālo attīstību, labāku Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vides izpratni un spēju labāk iekļauties Eiropas darba tirgū.

Konkurss uz prakses vietām notiks 2013.gada rudenī.