Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Miniatūru izstāde

 

2013.gada 23.aprīlī, JRRMV zālē notika audzēkņu miniatūru darbu izstādes „Dienvidu un Austrumu Vidusjūras reģiona valstis” atklāšana.

JRRMV izstādē bija apskatāmi 35 daudzveidīgi miniatūru darbi, kuros JRRMV audzēkņi atspoguļoja savu personīgo izpratni par kādu no Dienvidu un austrumu Vidusjūras reģiona valstīm, tās kultūru un mākslu, cilvēkiem un sabiedrību, vienojošo un atšķirīgo.

Pasākuma ietvaros JRRMV viesojās viens no festivāla „Otrpus Vidusjūrai” viesiem – Luksoras Universitātes Tēlotājmākslas fakultātes pasniedzējs un grafiti mākslinieks Amārs Abūbakrs, kura darbi ir atpazīstami ne tikai Ēģiptē, bet arī citās pasaules valstīs.

Amārs ar savu darbu ir devis ieguldījumu ne tikai sabiedrības izglītošanā modernajā un ielu mākslā, bet arī aktīvi iesaistījies un turpina iesaistīties vietēja mēroga un starptautiskos projektos.