Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Par projektu

0001202_ART_LARGE_ESF_Europe_IZM_logo_ar-saukli-

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas papildinājuma

1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr. 2009/001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)

2009.g. 18.septembrī JRRMV noslēdza līgumu ar IZM par sadarbību Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001).

17.09.2013. JRRMV ir noslēgusi sadarbības līgumu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju par ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 pagarināšanu.

Projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts līdz 31.08.2015.

Aktivitātes mērķis:

Uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu – profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības – pievilcību jauniešiem, lai palielinātu jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju.

Atbalsta veids:

Atbalsts paredzēts sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai, piešķirot mērķstipendijas sākotnējā profesionālajā izglītībā studējošajiem jauniešiem prioritāri atbalstāmajās jomās par labām sekmēm mācību procesā un veiksmīgi nokārtotiem pārbaudes eksāmeniem, tādējādi uzlabojot iegūtās izglītības kvalitāti un veicinot jauniešu motivāciju profesionālās izglītības un kvalifikācijas ieguvei.

Mērķgrupa: Sākotnējās profesionālās izglītības programmās studējošie.

 

Plašāka informācija par projektu IZM mājaslapā:

http://www.izm.gov.lv/ESF/prof-izgl-pievilciba.html

 

JRRMV projekta koordinatore:

Inese Piņķe

Tālr.67614755

E-pasts: inese@jrrmv.lv

 

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas izglītojamajiem:

Lejupielādējamie faili