Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Pārskati 01.09.2009. – 31.08.2013.

0001202_ART_LARGE_ESF_Europe_IZM_logo_ar-saukli-

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas papildinājuma

1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr. 2009/001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)

 

Ziņojums par ESF projekta īstenošanas gaitu

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā

Mērķstipendiju piešķir profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem, kuri apgūst kādu no akreditētām profesionālās vidējās izglītības programmām:

  • Mākslas;
  • Vizuālās saziņas līdzekļu māksla – Multimediju dizains;
  • Vizuālās saziņas līdzekļu māksla – foto dizains.

Mērķstipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas direktora rīkojumu, izvērtējot izglītojamā iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību:

1) atestācijā uz katra mēneša 1.datumu vērtējums katrā mācību priekšmetā ir 4 (četras) balles vai ieskaitīts;

2) nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā.

Izvērtēšanu veic mērķstipendijas piešķiršanas komisija.

Laika periodā no 2009.gada septembra līdz 2013.gada jūlijam ir piešķirtas mērķstipendijas par kopējo summu 79091,04 Ls, tas ir:

2009. gadā

Septembrī 1756,00
Oktobrī 2020,00
Novembrī 1796,00
Decembrī 2332,00

2010. gadā

Janvārī 1621,00
Februārī 2025,00
Martā 1608,00
Aprīlī 1986,00
Maijā 2061,00
Jūnijā 2005,00
Sepembrī 1969,00
Oktobrī 1966,00
Novembrī 2000,00
Decembrī 2024,43

2011. gadā

Janvārī 1960,00
Februārī 1982,00
Martā 2002,00
Aprīlī 1994,00
Maijā 2008,00
Jūnijā 1995,00
Sepembrī 1994,00
Oktobrī 1956,00
Novembrī 1994,00
Decembrī 2024,72

2012. gadā

Janvārī 1954,92
Februārī 1949,00
Martā 1944,00
Aprīlī 1999,00
Maijā 1997,00
Jūnijā 1995,00
Sepembrī 1923,00
Oktobrī 1945,00
Novembrī 1944,00
Decembrī 1964,47

2013.gadā

Janvārī 2060,50
Februārī 2036,00
Martā 2075,00
Aprīlī 2063,00
Maijā 2090,00
Jūnijā 2072,00

 

Kopumā izvērtējot ESF mērķstipendijas projekta ietekmi uz mācību procesu, var secināt, ka šī projekta īstenošana ir pozitīvi ietekmējusi audzēkņu uzrādītos mācību rezultātus un mācību nodarbību apmeklētību.

 

JRRMV projekta koordinatore:

Inese Piņķe

Tālr.67614755

E-pasts: inese@jrrmv.lv

 

Lejupielādējamie faili