Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Pētera Avena Labdarības fonda “Izcilības stipendija”

http://www.generation.lv/lv/fonds

 

Parakstot sadarbības līgumu ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze”, Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds nodibinājis stipendiju fondu „Izcilības stipendija”, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, zinātkārus un centīgus Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (JRRMV) audzēkņus.

„Izcilības stipendija” tiks piešķirta JRRMV studentiem konkursa kārtībā par izciliem sasniegumiem mākslā, piemēram, par sasniegumiem mācībās, radošajās aktivitātēs, starptautiska mēroga konkursos u.c.

Pieteikties “Izcilības stipendijai” būs iespēja tikai JRRMV studentiem no 2.septembra līdz 13.decembrim. “Izcilības stipendiju” – 284,57 EUR – viena mācību gada ietvaros varēs saņemt desmit JRRMV studenti.

“Mākslas izglītībā vienmēr ir būtiski palīdzēt izcilībām, sekmēt to izaugsmi un palīdzēt tām uzplaukt. Mēs esam ļoti gandarīti, ka pateicoties Pētera Avena labdarības fondam „Paaudze”, arī JRRMV spēs motivēt labākos audzēkņus, kā arī veidot topošajos māksliniekos apziņu, ka talanta, darba un mērķtiecības apvienojums spēs dot lieliskus rezultātus nākotnē,” atzīmē Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda vadītāja Inese Piņķe.

JRRMV direktors Jānis Ziņģītis: „Atzinīgi novērtēju uzsākto sadarbību. JRMMV kā profesionālās izglītības iestādei ir svarīgi sadarboties ar mecenātiem un labdarības fondiem, kas var palīdzēt attīstīt jauno mākslinieku talantu un jaunradi.”

JRRMV ir viena no prestižākajām Mākslas skolām Latvijā, kur augstā līmenī var apgūt akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas pamatus, kā arī tēlniecību, fotografēšanu, datorgrafiku, animāciju, video mākslu, interneta mājas lapu dizainu un citus ar laikmetīgo mākslu saistītus priekšmetus.

 

Papildus informācija:

Inese Piņķe

JRRMV projektu un atbalsta fonda vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv

 

“Izcilības stipendijas” piešķiršanas nolikums:

Lejupielādējamie faili