Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Ir noslēgusies Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija

ERAF_ES_publicitate

Laika posmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) veiksmīgi īstenojusi ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001).

JRRMV izvirzītais mērķis ir sasniegts – JRRMV ir pilnveidojusi izglītības programmu „Mākslas” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” realizācijai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tādejādi veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.

Pateicoties ERAF projekta finansējumam:

  1. JRRMV audzēkņi apgūst gleznošanu, zīmēšanu, veidošanu pilnībā labiekārtotās un modernizētās darbnīcās;
  2. JRRMV izveidojusi modernu un pilnībā aprīkotu sietspiedes darbnīcu;
  3. JRRMV foto studijā un laboratorijā audzēkņiem ir iespēja veikt pilnu fotogrāfijas tehnoloģisko ciklu no ieceres līdz oriģināla izgatavošanai digitāldrukas tehnikā;
  4. JRRMV ir veiktas inovācijas trīsdimensiju digitālās modelēšanas apmācībā – izveidota multimediju un animācijas laboratorija;
  5. JRRMV audzēkņi savus radošos darbus izstrādā, izmantojot jaunu, modernu un daudzveidīgāku datoraprīkojumu un datorprogrammatūru, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām;
  6. JRRMV ierīkots dabaszinātņu kabinets ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi un informācijas tehnoloģiju (IT) kabinets;
  7. JRRMV bibliotēkas funkcijas un iespējas ir paplašinājušās, pateicoties moderno tehnoloģiju iegādei.

JRRMV šobrīd ir viena no labākajām profesionālajām mākslas vidusskolām Latvijā, kurā var apgūt akadēmiskos mākslas priekšmetus – zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, kā arī grafiku un veidošanu. Balstoties akadēmiskās mākslas tradīcijās, skola aizvien sekojusi līdzi laikmeta tendencēm un piedāvā apgūt foto dizainu un multimediju dizainu. JRRMV izpratnē mūsdienu mākslinieks ir vispusīgi izglītota un erudīta personība, tādēļ JRRMV nodrošina iespēju augstā līmenī apgūt humanitāros priekšmetus – latviešu valodu, vēsturi, mākslas un kultūras vēsturi – un eksaktos priekšmetus: matemātiku, dabas zinības, biznesa pamatus un informātiku.

ERAF projekts ir lielākā investīcija skolas mācību aprīkojumā visā tās pastāvēšanas vēsturē. Pateicoties projektam, JRRMV audzēkņiem ir pieejama ļoti laba izglītība, kas nākotnē uzlabos viņu spēju konkurēt darba tirgū, kā arī veidos viņus kā ļoti radošas un daudzpusīgas personības.

Projekta attiecināmās izmaksas – 559243.00 LVL, t.sk., ERAF finansējuma apmērs – 480948.00 LVL jeb 86% no projekta izmaksām un 78295.00 LVL Kultūras ministrijas līdzfinansējums, jeb atbilstīgi 14% no projekta izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv