Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas bibliotēkas modernizācija noslēgusies

ES_fondu_sauklis

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas bibliotēkas veidošana tika aizsākta 1944. gadā, un šodien tās fondā vēl arvien ir atrodama pati pirmā bibliotēkā reģistrētā grāmata ar inventāra Nr. 1 – J. Madernieks. Raksti. Rīga: Valters un Rapa, 1930.

Pēdējos gados bibliotēkas funkcijas un iespējas ir krietni paplašinājušās, pateicoties moderno tehnoloģiju iegādei, kas veiktas Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas īstenotā ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros ar nosaukumu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001).

JRRMV bibliotēka ir aprīkota ar jauniem datoriem, skeneri, laminēšanas un iesiešanas iekārtām un citu tās funkciju veikšanai nepieciešamo tehniku. Bibliotēkas telpas papildinātas arī ar jauniem grāmatu plauktiem un citām mēbelēm, kuras ir transformējamas un pārvietojamas, līdz ar to tiek optimizēta bibliotēkas telpu izmantošana.

JRRMV bibliotēka savus apmeklētājus nodrošina ne tikai ar nepieciešamo informāciju, bet tā arī ir vieta, kur patīkami pavadīt no mācībām brīvo laiku.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu vadītāja

Tālr.67614755, Mob.:28397607, Fax:67614709

E-pasts: inese@jrrmv.lv

www.jrrmv.lv