Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Baiba Guste

Izglītība

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā Mākslas zinātnes un kultūras teorijā mākslas zinātnē, Latvijas Mākslas akadēmija.

LR Izglītības un zinātnes ministrijas sertifikāts par pedagoģisko izglītību.

Darba pieredze

1999 – šobrīd mākslas vēstures skolotāja Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā

Radošā darbība

Mākslas katalogu sastādītāja, izstāžu un simpoziju kuratore.