Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Baiba Vegere

Izglītība

Beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas, Glezniecības un pedagoģijas fakultāti. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Darba pieredze

JRRMV strādāju kopš Mākslas akadēmijas beigšanas.

Radošā darbība

Strādāju pasteļtehnikā. Galvenokārt saista portrets. Darbi Valsts Mākslas muzeja un Mākslinieku savienības muzeja kolekcijās.

Tāpat privātkolekcijās ārzemēs, gan tepat Latvijā.