Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Diāna Mežecka

Izglītība

2. līmeņa profesionālā izglītība:

2008 – Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Vidusskolas matemātikas skolotāja studiju programma,

Darba pieredze

Skolotāja:

2010 – šobrīd Rīgas 47. vidusskola

2008 – šobrīd JRRMV

2010./2011. m.g. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

2006 – 2007 Rīgas 62. vidusskola

Zinātniskā asistente:

2007 – 2008 Latvijas Universitāte

Laborants:

2006 – 2007 Latvijas Universitāte