Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Ilgnese Avotiņa

Izglītība

T. Zaļkalna LPSR Mākslas akadēmija

J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola

A. Pumpura 11.astoņgadīgā skola

Darba pieredze

JRRMV zīmēšanas, grafikas pasniedzēja

JRRMV Mazās Mākslas skolas vadītāja

Radošā darbība

Darbi grafikā, akvarelī, ex-libris

Dalība starptautiskās grafikas, miniatūrgrafikas un ex-libris izstādēs

Darbi privātkolekcijās Francijā, Krievijā, Latvijā un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas krātuvē