Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Ilonda Dunajeva

Izglītība

LU bakalaura grāds vēsturē, LU maģistra grāds izglītības vadībā, katru gadu papildinu savas zināšanas, piedaloties dažādos kursos un semināros vēsturē, muzejpedagoģijā, pedagoģijā un psiholoģijā.

Darba pieredze

No 2000.gada strādāju profesionālās izglītības sistēmā. Vadu mācību stundas vēsturē, stilu vēsturē un estētikā. Pieredze klases audzinātājas darbā.

Radošā darbība

Esmu sagatavojusi mācību materiālus (PowerPoint prezentācijas, patstāvīgos darbus, kontroldarbus) vēsturē, stilu vēsturē un estētikā.