Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Ilze Krišane

Izglītība

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē (2012)

Latvijas Universitātes Profesionālais bakalaura grāds izglītībā ar angļu valodas skolotāja kvalifikāciju (2009)

Darba pieredze

2012 – šobrīd angļu valodas skolotāja Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā

2007-2010 angļu valodas skolotāja Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā