Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Ingrīda Guseva

Izglītība

Augstākā izglītība. LVU Filoloģijas fakultāte. Maģistra grāds latviešu valodā un literatūrā.

Darba pieredze

1976 – šobrīd – strādā JRRMV, latviešu valodas un literatūras skolotāja un līdz 2010.gadam arī direktora vietniece audzināšanas darbā.

Radošā darbība

Vadu JRRMV audzēkņu teātra pulciņu, sagatavoju audzēkņus latviešu valodas un literatūras olimpiādēm, apmeklēju dažādus izglītojošus kursus, piem. „Latviešu valodas un literatūras mūsdienīga apguve profesionālajā izglītībā ” u.c.