Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Jānis Ziņģītis

Izglītība

1992 – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola

1998 – Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļa

Mācījies Dienvidmēnas universitātē (University of Southern Maine) ASV.

2001 – ieguvis humanitāro zinātņu maģistra grādu vizuālajā mākslā Latvijas Mākslas akadēmijā

Darba pieredze

Strādājis par tulku, dizaineri, zīmēšanas un gleznošanas skolotāju.

2006 – šobrīd – Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas direktors

Radošā darbība

Brīvajā laikā nodarbojas ar gleznošanu. Darbi apskatāmi mājas lapā: www.janiszingitis.com