Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Tatjana Titova

Izglītība

Profesionālā augstākā/piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Darba pieredze

7 gadi, JRRMV vācu valodas skolotāja

Radošā darbība

JRRMV 2.kursa audzinātāja