Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Grafiska krekliņu apdruka

JRRMV Mazās Mākslas skolas 5.klases skolniekiem ļoti patīk Grafikas nodarbībās Ilgneses Avotiņas vadībā pašiem apdrukāt augstspiedumā savus krekliņus.