Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Pārdaugavas svētki 2015

Sirsnīgi pateicos visiem Rozentālskolas audzēkņiem – R.Bāliņam, A.Motmillerei, L.Lielkalnei, D.Vikainei, K.Koshelevai, J.Zaikai, E.Rungenfeldei, kas prezentēja skolu, skicējot situāciju skices Pārdaugavas svētkos Arkādijas parkā, š.g. 23.maijā.

Arī apmeklētāji varēja radoši izpausties ar mūsu piedāvātajiem materiāliem un saņemt informāciju par skolu.

Ilgnese Avotiņa