Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

ERASMUS+ projekta audzēkņu prakšu pārskats

eu_flag_erasmus

JRRMV ERASMUS+ projekta ietvaros laika posmā no 01.06.2014. līdz 31.05.2015. 10 JRRMV studentiem bija iespēja stažēties praksē 5 dažādās mākslas skolās:

  •  01.03.-30.03.2015. – Stella Kaprāne, Helēna Viktorija Ozola – Tartu Art school, Tartu, Igaunijā;
  • 01.03.-02.04.2015. – Estere Betija Grāvere, Janīna Valērija Bahvalova – Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti Liceo Artistico, Gubbio, Itālijā;
  • 01.03.-30.03.2015. – Ance Vilnīte, Roberts Bāliņš – The Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.), Volos, Grieķijā;
  • 08.03.-06.04.2015. – Agnese Katrīna Grundmane, Milda Muktupāvela – Lybecker Institute of Craft and Design, Raahē, Somijā;
  • 07.04.-07.05.2015. – Ingūna Ziemele, Beate Poikāne – Escola Artística Soares dos Reis, Porto, Portugālē.

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņi tika uzņemti partnerskolās mācību praksēs dažādās specialitātēs: gleznošanā, veidošanā, grafikā, datorgrafikā, interneta dizainā, animācijas dizainā, 3DM, foto dizainā.

Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti Liceo Artistico, Itālijā audzēkņi apguva prasmes keramikas šķīvju apgleznošanā, piedalījās praksē sietspiedes darbnīcā, iepazinās ar grāmatu iespiešanas procesu un tehnikām, kā arī gleznoja miniatūras, pielietojot apzeltīšanas tehniku.

Lybecker Institute of Arts and Design, Somijā audzēkņi, veidojot multimediju darbus, apguva programmas – Adobe Premiere, 3D Max, After Effects un 2d, 3d animāciju pamatus, iepazinās ar Motion Capture, un guva priekšstatu video un filmēšanas procesā. Praktikantēm bija iespēja gūt darba praksi divos grafiskā dizaina uzņēmumos Raahē- WTF Design Oy un Jäljen Jättiläinen.

Prakse Escola Artística Soares dos Reis, Portugālē deva iespēju audzēkņiem stažēties fotogrāfijas specializācijā, iegūt praktiskas iemaņas analogās fotogrāfijas attīstīšanā. Prakses laikā studentes apguva arī Adobe After Effects programmas pamatus, veidojot animācijas, kā arī strādāja ar sietspiedes tehniku, apdrukājot t-kreklus un maisiņus.

Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.), Grieķijā audzēkņi apguva fotogrāfijas pamatus, foto laboratorijā patstāvīgi attīstīja melnbaltās fotogrāfijas, piedalījās mazo metāla formu atliešanas darbnīcā, kā arī pirmo reizi izmēģināja īpašu glezniecības tehniku – mozaīku, veidojot attēlu un ornamentu no sīkiem, krāsainiem akmentiņiem.

Prakses laikā audzēkņiem bija unikāla iespēja apgūt marmora apstrādes kursu pie vietējā tēlnieka Volosā.

Tartu Kunstikool, Igaunijā audzēkņi papildināja jau esošās prasmes gleznošanā un zīmēšanā, kā arī pirmo reizi praktizēja digitālo zīmēšanu un gleznošanu, pielietojot digitālās zīmēšanas planšetes.

Prakses laikā audzēkņi veidoja savus prakses darbu portfolio. Projekta dalībnieki jaunradītos mākslas darbus un inovācijas, kā arī iegūto pieredzi, zināšanas un prasmes, kā arī atziņas par projekta gaitu prezentēja JRRMV 2015.gada 14.maijā.

JRRMV no 14.05. līdz 22.05.2015. bija arī apskatāma projekta dalībnieku prakses laikā tapušo mākslas darbu izstāde.

Lai sīkāk uzzinātu par projekta gaitu, aicinām izlasīt projekta dalībnieku veiksmes stāstus šeit.:

Erasmus projekta veiksmes stasts Agnese Grundmane 2015 Raahe Somija I Erasmus projekta veiksmes stasts Estere Gravere 2015 Gubbio ItalijaErasmus projekta veiksmes stasts Helena Ozola 2015 Tartu IgaunijaERASMUS projekta veiksmes stasts Inguna Ziemele 2015 Porto PortugaleErasmus projekta veiksmes stasts Janina Balvalova 2015 Gubbio ItalijaErasmus projekta veiksmes stasts Milda Muktupavela 2015 Raahe SomijaERASMUS projekta veiksmes stasts Roberts Balins 2015 Volos GriekijaERASMUS projekta veiksmes stasts Stella Kaprnae 2015 Tartu IgaunijaErasmus projekta veiksmes stasts Beate Poikane 2015 Porto Portugale I Ance Vilnite 2015 Volos Griekija

JRRMV projektu vadītāja

Inese Piņķe

Tālr.67614755,

E-pasts: inese@jrrmv.lv