Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

ERASMUS+ projekta JRRMV pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni

eu_flag_erasmus

JRRMV ERASMUS+ projekta ietvaros laika posmā no 01.06.2014. līdz 31.05.2015. pieredzes apmaiņā nosūtīja 9 JRRMV profesionālo priekšmetu pedagogus:

1.plūsma 01.03.-14.03.2015.

–      Ilgnese Avotiņa, Ieva Taranda uz Tartu Art School, Igaunijā;

–      Madara Gulbis uz Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti Liceo Artistico, Itālijā;

2.plūsma 08.03.-21.03.2015.

–      Alvis Misjūns, Raitis Hrolovičs uz Lybecker Institute of Craft and Design, Somijā;

3.plūsma 16.03.-29.03.2015.

–      Matīss Zvaigzne, Kristaps Strauts uz Volos Municipality vocational training Institute, Grieķijā;

4.plūsma 07.04.-20.04.2015.

–      Raimo Lielbriedis, Jānis Dukāts uz Escola Artística Soares dos Reis, Portugālē.

Pieredzes apmaiņas laikā JRRMV skolotājiem bija iespēja izmantot jau esošās zināšanas, prasmes un kvalifikāciju, kā arī iegūt jaunas prasmes hospitējot un vadot gan mācību stundas, gan radošās darbnīcas gleznošanā, fotogrāfijā, tēlniecībā, zīmēšanā, datorgrafikā, animācijā un grafikā uzņemošās skolas audzēkņiem.

Iepazīšanās ar atšķirīgu pieredzi un jaunām mācību metodēm, veicinās jaunu inovatīvu ideju radīšanu un iekļaušanu JRRMV izglītības programmās un profesionālajā mākslas izglītībā kopumā.

Jauniegūtā pieredze tika nodota visiem JRRMV pedagogiem projekta rezultātu izvērtēšanas sapulcē 2015.gada 13.maijā JRRMV.

 

Skolotāju pieredzes apmaiņas prezentācijas skat.šeit:

Erasmus 2015 Portugale Raimo Lielbriedis Janis Dukats.compressed

Erasmus 2015 Somija Alvis Misjuns Raitis Hrolovics.compressed

Erasmus prezentacija 2015 Italija Madara Gulbis.compressed

Erasmus 2015 Igaunija Ilgnese Avotina Ieva Taranda.compressed

https://vimeo.com/127664743

 

JRRMV projektu vadītāja

Inese Piņķe

Tālr.67614755,

E-pasts: inese@jrrmv.lv