Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Radošo darbu skates un informācija par mācībām un līgumu slēgšanu ar skolu

3.sept.

17:00       9.kl.

18:00       8.kl.

19:00       7.kl.

 

4.sept.

17:00       6.kl.

18:00       5.kl.