Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas 70 gadu jubilejas salidojums „Brauciens 70 gadu garumā”