Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV salidojums “Brauciens 70 gadu garumā”

Mīļie absolventi, JRRMV esošie un bijušie darbinieki, skolotāji, skolas draugi!

Esam ļoti gandarīti un priecīgi par kopā būšanu JRRMV 70 gadu jubilejas pasākumā š.g. 19.martā Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā.
Tik daudz pozitīvu emociju, atkalredzēšanās prieka, atmiņu stāstu.
Paldies par kopā būšanu, paldies par labajiem vārdiem!

Milzīgs paldies pasākuma radošajai grupai – Inese Piņķe, Dace Balode, Madara Gulbis, Edgars Groševs, Rasa Lāce, Ieva Taranda, Rihards Ņikitins, Alvis Misjuns par ieguldīto darbu, laiku, enerģiju.
Paldies ikvienam, kurš pielika savu gaišo domu, labos darbus, lai pasākums izdotos tik brīnišķīgs.
Rozīšos ir spēks!

Aicinām absolventus dalīties ar savām foto no pasākuma.