Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

ERASMUS+ projekta dalībnieku prakšu pārskats 2016

eu_flag_erasmus_vect_pos(1)

 

JRRMV ERASMUS+ projekta ietvaros 2016.gadā 10 JRRMV studentiem bija iespēja stažēties praksē 5 dažādās mākslas skolās:

  1. 01.02.-01.03.2016. – Ance Vilnīte, Aleksejs Mališevs

Prakses vieta: Instiuto di Istruzione Superiore  G.Mazzatinti Liceo Artistico, Gubbio, Itālija

  1. 01.02.-01.03.2016. – Lauma Lāce, Adriāns Toms Kulpe

Prakses vieta: Lybecker Institute of Arts and Design, Raahe, Somija

  1. 01.02.-01.03.2016. – Alise Builevica, Jeļizaveta Javrentjeva

Prakses vieta: Tartu Kunstikool, Tartu, Igaunija

  1. 13.02.-13.03.2016. – Elīza Kristīne Kleine, Megija Jēkabsone

Prakses vieta: The Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.), Volos, Grieķija

  1. 13.02.-13.03.2016. – Janīna Valērija Bahvalova, Rute Marta Jansone

Prakses vieta: Escola Artística Soares dos Reis, Porto, Portugāle

 

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņi tika uzņemti partnerskolās mācību praksēs dažādās specialitātēs: grafikā, tēlniecībā, foto, datorgrafikā, 2 animācijā u.c.

Instiuto di Istruzione Superiore G.Mazzatinti Liceo Artistico, Itālijā audzēkņi iepazina majolikas tehniku, apgleznojot māla šķīvjus, flīzes un ģērboņus, restaurācijas nodaļā strādāja pie viduslaiku krucifiksa silueta pārkopēšanas , savukārt UNALUNA darbnīcā iepazinās ar grāmatu iespiešanas procesu un tehnikām, kā arī gleznoja miniatūras, pielietojot apzeltīšanas tehniku.

Prakse Escola Artística Soares dos Reis, Portugālē deva iespēju audzēkņiem iegūt jaunas iemaņas dažādās nozarēs sākot no tipogrāfijas tehnikas līdz analogajās fotogrāfijas attīstīšanai un animācijas veidošanai. Lielākā daļa prakses laika tika veltīta sietspiedes tehniku apguvei, piemēram,  fotogrammas tehnika u.c.

Volos Municipality vocational training institute (I.E.K.), Grieķijā audzēkņi prakses laikā lielāko daļu laika pavadīja tēlniecības darbnīcā pie skolotāja Anastasios, apgūstot marmora kalšanu. Prakses laikā audzēkņiem bija arī iespēja gleznot senajā freskas tehnikā un gūt iemaņas rotu darināšanā.

Tartu Kunstikool, Igaunijā audzēkņi guva darba praksi Iespieddarbu muzejā (Printing Museum), kur iemācījās strādāt ar dažādām ierīcēm un apguva dažādas tehnikas un iespieddarbu iesiešanas veidus, ļoti vērtīgas bija arī gleznošanas, zīmēšanas, perspektīvas un keramikas nodarbības.

Lybecker Institute of Arts and Design, Somijā praktikantiem bija iespēja gūt reālu darba pieredzi Jäljen Jättiläinen uzņēmumā un Raahes muzejā, kā arī apgūt sietspiedes un multimediju priekšmetus, piemēram, 2d un 3d animāciju un praktiski pielietot Adobe Indesign,  ToonBoom Harmony programmatūru.

 

Prakses laikā audzēkņi veidoja savus prakses darbu portfolio. Projekta dalībnieki jaunradītos mākslas darbus un inovācijas, kā arī iegūto pieredzi, zināšanas un prasmes, kā arī atziņas par projekta gaitu prezentēja JRRMV 2016.gada 28.aprīlī.

JRRMV no 28.04. līdz 05.05.2016. ir apskatāma projekta dalībnieku prakses laikā tapušo mākslas darbu izstāde  „Mēneša fāze”.

Lai sīkāk uzzinātu par projekta gaitu, aicinām izlasīt projekta dalībnieku veiksmes stāstus šeit.:

Veiksmes stasts_Griekija_2016_Eliza Kleine I Veiksmes stasts_Griekija_2016_Megija Jekabsone I Veiksmes stasts_Igaunija_2016_Alise Builevica I Veiksmes stasts_Italija_2016_ Ance Vilnite I Veiksmes stasts_Italija_2016_Aleksejs Malisevs I Veiksmes stasts_Jelizaveta_Lavrentjeva I Veiksmes stasts_Portugale_2016_Janina Valerija Bahvalova I Veiksmes stasts_Portugale_2016_Rute Marta Jansone I Veiksmes stasts_Somija_2016_Adrians Toms Kulpe I Veiksmes stasts_Somija_2016_Lauma Lace

 

JRRMV projektu vadītāja

Inese Piņķe

Tālr.67614755,

E-pasts: inese@jrrmv.lv