Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV audzēkņu izstādes “Labs nāk ar gaidīšanu” atklāšana Cinevillā

https://www.facebook.com/Ja%C5%86a-Rozent%C4%81la-R%C4%ABgas-M%C4%81kslas-vidusskola-133373683380273/