Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRMS profesionālās ievirzes programmas audzēkņu darbu izstāde “Izvēle”

Izstādē var redzēt 5.-9.klašu skolēnu darbus no profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā māksla”, kas veikti dažādās tehnikās gan mācību stundās, gan plenēra studijās.

Grafikas ekspozīcijā ir pārstāvēti visi trīs grafikas iespieddarbu veidi: augstspiedums, dobspiedums un gludspiedums un vairākas tehnikas: linogriezums, kartongriezums, sausā adata un frotāža. Skolotāja Ilgnese Avotiņa.

Akvareļa dzidrumu un maigo košumu gleznošanas ekspozīcijas klusās dabas un figurālās kompozīcijās piedāvā 5.-8.kl. audzēkņu darbos skolotāja Elita Svikle.

Kompozīcijas aktualitāti mūsdienu tēmu risināšanā parāda aplikācijas tehnikā izpildītie 6.klases audzēkņu darbi skolotāja Ingmāra Usas vadībā, kā arī 9.klases Nobeiguma darbu eļļas tehnikā skolotājas Ievas Spalviņas vadībā.

Ir arī vilka tušas zīmējums (9.kl.), sk.Ingmārs Usas.

Ģipša maskas (grafita) un vērpjamais ratiņš (8.kl.) tapuši bez dzēšgumijas, sk.Ilgnese Avotiņa.

Plenēra darbos var redzēt svaigu, nesamocītu plenēra dabas pieskārienu- gan Arkādijas parkā, gan Zoodārzā, gan tur pat pie skolas.

2016.gada novembrī izstāde skatāma Itas Kozakevičas nacionālo Kultūras biedrību asociācijā.

Lejupielādējamie faili