Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Iestājeksāmens

Iestājeksāmeni uz JRMS I kursu paredzēti 2017. gada 27. un 28. jūnijā.

Dokumentu iesniegšana 19. – 21.06. (12.00 – 15.00).

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • Pamatizglītības apguvi apliecinošu dokumentu kopijas (apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
  • Pase vai personas apliecība;
  • Medicīniskā izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
  • Fotogrāfijas (3 gab., 3×4 cm);
  • Raksturojums no iepriekšējās izglītības iestādes.

Uzdevumi

Zīmēšana (1.diena) Skicēšana (1.diena) Gleznošana (2.diena) Kompozīcija (2.diena)
Uzdevums Ģipša galva Cilvēka figūra (5 skices) Klusā daba (gleznojums no dabas) Figurāla kompozīcija (vismaz 3 cilvēka figūras)
Laiks 40 min x 5 25 min 40 min x 4 40 min x 4
Darba virsma papīrs, A2 skiču papīrs (~55×42 cm) gruntēts kartons (~35×50 cm) gruntēts kartons (~35×50 cm)
Darba materiāls zīmulis (H,HB,B) ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c. eļļas vai akrila krāsas eļļas vai akrila krāsas

Izglītojamie, kuri apguvuši pamatizglītības mazākumtautību programmu, kārto pārbaudes darbu latviešu valodā.

 

Izglītojamo_uzņemšanas_kārtība

Iestājpārbaudījumu_norises_vērtēšanas_kārtība

 

 

Lejupielādējamie faili