Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

PIKC NMV JRMS profesionālās ievirzes programmas audzēkņu darbu izstāde Lietuvā

2017.gada 9.-10.februārī skolotāja IEVA SPALVIŅA organizēja Rozentālskolas akvareļglezniecības mācību darbu (5.-8.kl.) izstādi un novadīja lektoriju par akvareļglezniecības metodiku, kā arī atklāja savu akvareļu personālizstādi Lietuvas Pedagoģisko zinātņu universitātes Mākslu fakultātē Viļņā. Īpašu interesi lietuviešu studentos izpelnījās tieši metodikai veltītā Ievas Spalviņas lekcija.