Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Radošās partnerības programmas RaPaPro 2017 projekts “Mūzika, deja un māksla Kopienas teātrī”

 

Ideja – apvienot vienā pasākumā mākslas, mūzikas un dejas audzēkņu prasmes, atrast jaunas iespējas tās pielietot, kā arī nodrošināt radošumu un spontanitāti prasmju izpausmē. Vienlaikus iesaistīt sociālos partnerus. Šāds pasākums būs kopienas teātra* izrāde Ventspils novadā. Pirms izrādes projekta partneri piedalīsies sagatavošanas nodarbībās, tikšanās reizē stāstu stāstīšanai un uzklausīšanai, kā arī teātra nometnē, kuras laikā tiks sagatavota luga par kāda kopienas stāsta tēmu un izrāde. Izrādē piedalīsies un to skatīsies arī vietējie iedzīvotāji.

Mērķi:

  • Veicināt kopienu saliedēšanās procesu šobrīd, kad Latvijā mainās kopienas identitāte, kas maina arī kopienu mutvārdu kultūru. Savukārt, kopienas teātra būtība ir kopienas stāstu uzklausīšana un radoša atveidošana, kas jau ir tradīcija Ventspils novadā.
  • Radīt iespēju kultūrizglītības iestāžu audzēkņiem gan pielietot līdz šim apgūtās prasmes, gan izmēģināt spēkus Kopienu teātrī.

Uzdevums – veidot starpdisciplināru projektu, noorganizēt kopienas teātra izrādi Ventspils novadā.

Projekta rezultāts būs notikusi kopienas teātra izrāde Ventspils novadā, kam pamatā ir vietējā kopienā stāstīts un projekta dalībnieku atainots stāsts. Izrādes tapšanā un izrādīšanā būs iesaistījušies arī vietējie iedzīvotāji.

Projekta partneri: PIKC Nacionālā Mākslu vidusskolas struktūrvienības: Jaņa Rozentāla Mākslas skola, Rīgas Doma kora skola. (PIKC NMV; JRMS; RDKS);

Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskola (EDMV);

Rīgas Horeogrāfijas vidusskola (RHV);

Ventspils novada pašvaldība;

Piltenes kultūras nama amatierteātris, vadītāja Zane Pamše.

Projekta partneri – visas četras mākslas, mūzikas un dejas skolas – izvēlēti, lai nodrošinātu starpdisciplināru pieeju un iespēju plaši pielietot kultūrizglītības iestāžu audzēkņu prasmes kopīga projekta izveidē. Kā sadarbības partneris ir izvēlēta pašvaldība, kas ir atsaucīga un pieredzējusi kopienas pasākumu organizēšanā, un kur ir mainījies iedzīvotāju sastāvs un pastāv kopienas identitātes problēmas. Ventspils novads šai ziņā ir īpaši problemātiska vieta, jo padomju okupācijas laikā tā bija slēgta, militāra teritorija, kas veicināja gan iedzīvotāju izsūtīšanu, izolāciju, multikulturālismu, bet vienlaikus arī tradīcijas iekonservēšanos dialektā un nostāstos.

Projekta finansējums ir 6200 EUR, no kuriem 5100 EUR piešķir Kultūras ministrija.

 

*Kopienas teātris (Community Theatre) – piedalās kopienas attīstībā, veicinot dalībnieku radošās prasmes, kopienas garu un identitāti. Tiek lietots kā sociālās attīstības instruments, atspoguļojot vietējai sabiedrībai svarīgas idejas gan aktuālajā laikā, gan vēsturiskajā atmiņā. Kopienas teātris veicina sabiedrisko dialogu, iesaistoties izrādes satura veidošanā un arī attēlošanā, kā arī daloties atmiņās un diskutējot pēc izrādes. Kopumā šis process veicina kopienas identitātes nostiprināšanos, demokrātisku saskarsmi, dažādu viedokļu pieņemšanu un radošu domāšanu. Šajās izrādēs parasti līdzās aktieriem piedalās pieaicināti dalībnieki un vietējās kopienas locekļi.