Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Sagatavošanas kursi

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds aicina apmeklēt sagatavošanas kursus gleznošanā un zīmēšanā, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Jaņa Rozentāla Mākslas skolā.

Kursu sākums: 16.09.2017. plkst.09:30 11.telpa

Kursu ilgums: līdz 23.06.2018.

Nodarbības notiks sestdienās divās grupās:

  • 1.grupas nodarbības no plkst. 09:30 līdz 12:00 gleznošana, kompozīcijas, 30 min starpbrīdis, 12:30-14:30 zīmēšana;
  • 2.grupa nodarbības no plkst. 10:00-12:00 zīmēšana, 30 min starpbrīdis, 12:30-15:10 gleznošana, kompozīcija.

Kursu norises vieta: Hāmaņa iela 2a, Rīga, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas ēkā.

 

Kā pieteikties sagatavošanas kursiem?

Elektroniski līdz 11.09.2017, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

pieteikuma_anketa_fonds

 

Kursus vada: kvalificēti Jaņa Rozentāla Mākslas skolas profesionālo priekšmetu pedagogi: Inese Siliņa, Baiba Damberga.

Uz pirmo nodarbību jāņem līdzi:

Gleznošanā – krāsu palete, nogruntēts A4 kartons, papīrs vai audekls, dažādas eļļas krāsas, otas, lupatiņas, terpentīnu u.c.

Zīmēšanā – A3 papīrs, dažāda mīkstuma zīmuļi (H-5B), dzēšgumija.

 

Kursu cena: 100,00 EUR (par 4 reizēm mēnesī). Ja kādā no mēnešiem iekrīt 5 nodarbības, tad par 5.reizi jāpiemaksā 25,00 EUR.

Samaksa par kursiem jāveic bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu līdz katra mēneša 5.datumam.

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda rekvizīti:

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds
Reģ. nr. LV 40008020965
Banka: a/s Citadele Banka
Kods: PARXLV22
Konts Nr.: LV45PARX0000575221017