Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Apsveicam Ojāra Vācieša Pārdaugavas literārās balvas konkursa laureātus

Dzejas kategorijā:

2.vieta Martai Madarai Grantiņai

Prozas kategorijā:

1.vieta Krišjānim Beļavskim

 

Paldies skolotājai Ingrīdai Gusevai!

http://memorialiemuzeji.lv/muzeja-raksti/konkursi/ojara-vaciesa-pardaugavas-balva-2017/