Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

PROJEKTS “DVĒSELES ANATOMIJA”