Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

PIKC NMV JRMS profesionālās ievirzes programmas mācību darbu izstāde “Izvēle”

Lejupielādējamie faili

Profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2016./2017.gada darbu skate

01.04.2017. PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas telpās Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds organizēja profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2016./2017.gada darbu skati, ko vadīja kursu pasniedzējas – mākslinieces Inese Siliņa un Baiba Damberga.

Skatē bija apskatāmi vairāk kā 15 kursu audzēkņu darbi gleznošanā, kompozīcijā un zīmēšanā.

Profesionālie sagatavošanas kursi vēl turpināsies līdz 25.06.2017., jo iestājeksāmeni uz PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas 1.kursu paredzēti 2017. gada 27. un 28. jūnijā. Plašāka informācija par iestājeksāmeniem: http://jrrmv.lv/iestaties/

Plašāka informācija par sagatavošanas kursiem atrodama: http://jrrmv.lv/iestaties/ vai rakstot uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

! Informējam, ka audzēkņu uzņemšana kursos 2017./2018.gadam notiks, sākot ar 2017.gada augusta pēdējo nedēļu. Lūdzam sekot aktuālai informācijai http://jrrmv.lv/jaunumi/

Rožu karnevāls AIZSPOGULIJA

16265564_1239072399493050_6364289900517054921_n

Izcilības stipendiātu pieredzes stāsti

0001530_full_paaudze

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds sadarbībā ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” 2013.gadā nodibināja stipendiju fondu „Izcilības stipendija”, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, zinātkārus un centīgus Jaņa Rozentāla Mākslas skolas (JRMS) audzēkņus.

„Izcilības stipendija” tiek piešķirta JRMS audzēkņiem konkursa kārtībā par izciliem sasniegumiem mākslā, piemēram, par sasniegumiem mācībās, radošajās aktivitātēs, starptautiska mēroga konkursos u.c.

“Liels paldies Pētera Avena labdarības fondam “Paaudze” par atbalstu. Šī stipendija pilnīgi noteikti motivē jaunos māksliniekus pilnveidoties un augt. Esmu lepna un gandarīta par mūsu stipendiātiem. Man ir patiess prieks par jau paveikto un ļoti ceru, ka mūsu sadarbība ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” turpināsies un pilnveidosies,” saka Inese Piņķe, Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda vadītāja.

Laika posmā no 2013.gada līdz 2016.gadam Izcilības stipendiju ir saņēmuši jau 30 jaunie talanti.

Aicinām iepazīties ar stipendiātu pieredzes stāstiem.

Elīzas Kleines pieredzes stāsts

0001530_full_paaudze

Ances Vilnītes pieredzes stāsts

0001530_full_paaudze

Latvijas Mākslas akadēmijas 1.kursa audzēknes Rutes Martas Jansones pieredzes stāsts

0001530_full_paaudze

Latvijas Mākslas akadēmijas 1.kursa studentes Agates Bernānes pieredzes stāsts

0001530_full_paaudze

Izvēlēti Pētera Avena Labdarības fonda „Paaudze” „Izcilības stipendija” ieguvēji

0001530_FULL_Paaudze   atbalstafondaLOGO2

Apbalvoti gleznotāja Jaņa Rozentāla 150.jubilejas gada logotipa konkursa laureāti

atbalstafondaLOGO2           429275_358747614159953_1354005710_n

Noskaidroti Pētera Avena Labdarības fonda „Paaudze” „Izcilības stipendija” ieguvēji

 

0001530_full_paaudze

Izsludināts konkurss uz 2015.gada Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” “Izcilības stipendijām” JRRMV studentiem

 

„Izcilības stipendija” tiks piešķirta jau otro gadu JRRMV studentiem konkursa kārtībā par izciliem sasniegumiem mākslā, piemēram, par sasniegumiem mācībās, radošajās aktivitātēs, starptautiska mēroga konkursos u.c.

Pieteikšanās laiks: no 2015.gada 29.janvāra līdz 5.jūnijam (ieskaitot).

„Izcilības stipendija” kopējais fonds – 3000,00EUR.

 

Lejupielādējamie faili

Par fondu

 

atbalstafondalogo1

 

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds ir nevalstiska, sabiedriskā labuma organizācija, kura dibināta ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (turpmāk – JRRMV).

17.08.2009. ar LR Finansu ministrijas lēmumu Nr.217 “Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Juridiskām un fiziskām personām, ziedojot Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam, ir tiesības saņemt nodokļu atlaides (nosaka likums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un „Sabiedriskā Labuma organizāciju likums”).

Galvenie Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda mērķi ir:

 • finansiāli atbalstīt JRRMV audzēkņu jaunradi;
 • sniegt atbalstu talantīgiem audzēkņiem;
 • piesaistīt līdzekļus JRRMV materiāli tehniskās bāzes modernizācijai;
 • veicināt JRRMV audzēkņu dalību starptautiskos projektu konkursos, izstādēs.

Fonda prioritātes ir atbalsts:

 • labdarībai;
 • jauniešu jaunradei;
 • radošu projektu realizēšanai.

Fonda darbības jomas:

 • izglītība;
 • māksla;
 • darbs ar jaunatni;
 • starptautiskās attiecības.

 

 

Radošais brauciens uz Sanktpēterburgu

Pētera Avena Labdarības fonda “Izcilības stipendija”

http://www.generation.lv/lv/fonds

Lejupielādējamie faili

Izstāde “PUMPURI (ŠĶIROTAVA)”

Izstāde “inCide”

Annas Lindes EuroMed mikro-grantu konkurss

http://www.annaslindesfonds.lv

Miniatūru izstāde

Kontakti

 

 

Inese Piņķe valdes priekšsēdētāja

Laura Freināte valdes locekle

Madara Gulbis valdes locekle

Dzintra Perevertailo grāmatvede

 

Kopējais organizācijas e-pasts: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

Kontakttālrunis saziņai: 28397607

 

Rekvizīti

Nosaukums: Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds

Reģistrācijas numurs: LV 40008020965

Juridiskā adrese: Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

Tālr.: 28397607, fakss: 67614709

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts ziedojumiem: LV45PARX0000575221017

Realizētie projekti

Lejupielādējamie faili

Ziedojumi

Lai atbalstītu Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu:

 • ziedotāji atbalsta fondam var ziedot kā naudas līdzekļus, tā arī dažādas materiālas vērtības;
 • ziedotāji var būt kā fiziskas personas, tā arī juridiskas personas;
 • ziedotāji var būt Latvijas Republikas rezidenti un Latvijas Republikas nerezidenti.

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam 17.08.2009. ar LR Finanšu ministrijas lēmumu Nr.217 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tas nozīmē, ka uzņēmēji par ziedotām summām var saņemt 80% samazinājumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. Kā arī fiziska persona, kas aizpilda gada deklarāciju, par ziedotām summām var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu.

Ziedojumu veidi:

1. Skaidras naudas ziedojumi

Jebkuras bankas filiālē vai pasta nodaļā veicot skaidras naudas iemaksu atbalsta fonda norēķinu kontā, kā maksājuma mērķi norādot „Ziedojums atbalsta fonda darbības nodrošināšanai” vai „Mērķa ziedojums _______ (norādot ziedojuma mērķi)”

2. Bezskaidras naudas ziedojumi

Veicot naudas pārskaitījumu no jebkuras bankas konta atbalsta fonda norēķinu kontā, kā maksājuma mērķi norādot „Ziedojums atbalsta fonda darbības nodrošināšanai” vai „Mērķa ziedojums _______ (norādot ziedojuma mērķi)”.

3. Materiālu vērtību ziedošana

Atbalsta fondam ir iespējams ziedot jebkādas materiālas vērtības. Šādu ziedojumu veikšanai ir nepieciešams noslēgt atsevišķu ziedojuma līgumu.\

Lejupielādējamie faili

Ziedojuma līgums  |  Ziedojumi 2011.gads  |  Ziedojumi 2012.gads  |  Ziedojumi 2013.gads

Lejupielādējamie faili

Sadarbība

Pētera Avena Labdarības Fonds                       alf-latvia-rgb

 

 

palidzesimlv_logo               lmslogo               0001018_full_logo

 

 

Profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2012./2013.gada darbu skate

19.01.2013. JRRMV telpās notika Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda organizēto profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2012./2013.gada 1.semestra darbu skate, ko vadīja kursu pasniedzējas –  Inese Siliņa un Baiba Damberga.

Skatē bija apskatāmi vairāk kā 15 kursu audzēkņu darbi gleznošanā, kompozīcijā un zīmēšanā.

Plašāka informācija par sagatavošanas kursiem atrodama: JRRMV mājaslapas sadaļā IESTĀTIES vai rakstot uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

Sagatavošanas kursi

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds aicina apmeklēt maksas profesionālos sagatavošanas kursus gleznošanā un zīmēšanā interesentiem (īpaši 9.klašu audzēkņiem), kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības. Kursu laikā jums būs iespēja apgūt vizuāli plastiskās mākslas pamatus: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā.

Kursus vada: kvalificēti Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagogi – Inese Siliņa un Baiba Damberga.

Kursu norises vieta: Hāmaņa ielā 2a, Rīgā, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas ēkā.

Kursu sākums: 17.09.2016.

Kursu ilgums: līdz 17.06.2017.

 

Nodarbību laiks:

Sestdienās divās grupās.

1. grupa 2. grupa
09:30 – 12:00 gleznošana un kompozīcija 10:00-12:00 zīmēšana
12:00 – 12:30 starpbrīdis 12:00 – 12:30 starpbrīdis
12:30 – 14:30 zīmēšana 12:30-15:10 gleznošana un kompozīcija

Uz pirmo nodarbību līdzi ņemt:

 • krāsu paleti
 • nogruntētu A4 kartonu
 • papīru vai audeklu
 • dažādas eļļas krāsas
 • A3 papīru
 • otas, zīmuļus, dzēšgumiju, lupatiņas

Kursu cena: 100,00 EUR (par 4 reizēm mēnesī). Ja kādā no mēnešiem iekrīt 5 nodarbības, tad par 5.reizi jāpiemaksā 25,00 EUR.
Samaksa par kursiem jāveic bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu līdz katra mēneša 5.datumam.

Rekvizīti:

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds
Reģ. nr. LV 40008020965
Banka: a/s Citadele Banka
Kods: PARXLV22
Konts Nr.: LV45PARX0000575221017

Kursiem var pieteikties līdz 2016.gada 12.septembrim, nosūtot pieteikuma anketu elektroniski uz e-pastu jrrmvatbalstafonds@gmail.com

Jautājumu gadījumā rakstīt fonda vadītājai Inesei Piņķei uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

pieteikuma_anketa

Lejupielādējamie faili