Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRMS projekts “Dvēseles anatomija”

Vitebskas Mākslas muzejā Baltkrievijā atklāta PIKC NMV JRMS audzēkņu glezniecības darbu izstāde

Aicinām pieteikties kursiem “Vērtības un vērtībizglītība mūsdienu sabiedrībā”

Lejupielādējamie faili

Rozīšu olimpiāde 2017

Vestienas tautas namā atklāta Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde “Zaļais Gaiziņkalns”

Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde “Zaļais Gaiziņkalns”

 

logo2             logo1

PIKC NMV JRMS profesionālās ievirzes programmas mācību darbu izstāde “Izvēle”

Lejupielādējamie faili

Sagatavošanas kursi

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds aicina apmeklēt sagatavošanas kursus gleznošanā un zīmēšanā, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Jaņa Rozentāla Mākslas skolā.

Kursu sākums: 16.09.2017. plkst.09:30 11.telpa

Kursu ilgums: līdz 23.06.2018.

Nodarbības notiks sestdienās divās grupās:

 • 1.grupas nodarbības no plkst. 09:30 līdz 12:00 gleznošana, kompozīcijas, 30 min starpbrīdis, 12:30-14:30 zīmēšana;
 • 2.grupa nodarbības no plkst. 10:00-12:00 zīmēšana, 30 min starpbrīdis, 12:30-15:10 gleznošana, kompozīcija.

Kursu norises vieta: Hāmaņa iela 2a, Rīga, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas ēkā.

 

Kā pieteikties sagatavošanas kursiem?

Elektroniski līdz 11.09.2017, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

pieteikuma_anketa_fonds

 

Kursus vada: kvalificēti Jaņa Rozentāla Mākslas skolas profesionālo priekšmetu pedagogi: Inese Siliņa, Baiba Damberga.

Uz pirmo nodarbību jāņem līdzi:

Gleznošanā – krāsu palete, nogruntēts A4 kartons, papīrs vai audekls, dažādas eļļas krāsas, otas, lupatiņas, terpentīnu u.c.

Zīmēšanā – A3 papīrs, dažāda mīkstuma zīmuļi (H-5B), dzēšgumija.

 

Kursu cena: 100,00 EUR (par 4 reizēm mēnesī). Ja kādā no mēnešiem iekrīt 5 nodarbības, tad par 5.reizi jāpiemaksā 25,00 EUR.

Samaksa par kursiem jāveic bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu līdz katra mēneša 5.datumam.

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda rekvizīti:

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds
Reģ. nr. LV 40008020965
Banka: a/s Citadele Banka
Kods: PARXLV22
Konts Nr.: LV45PARX0000575221017

 

 

 

Rožu karnevāls AIZSPOGULIJA

16265564_1239072399493050_6364289900517054921_n

Izcilības stipendiātu pieredzes stāsti

0001530_full_paaudze

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds sadarbībā ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” 2013.gadā nodibināja stipendiju fondu „Izcilības stipendija”, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, zinātkārus un centīgus Jaņa Rozentāla Mākslas skolas (JRMS) audzēkņus.

„Izcilības stipendija” tiek piešķirta JRMS audzēkņiem konkursa kārtībā par izciliem sasniegumiem mākslā, piemēram, par sasniegumiem mācībās, radošajās aktivitātēs, starptautiska mēroga konkursos u.c.

“Liels paldies Pētera Avena labdarības fondam “Paaudze” par atbalstu. Šī stipendija pilnīgi noteikti motivē jaunos māksliniekus pilnveidoties un augt. Esmu lepna un gandarīta par mūsu stipendiātiem. Man ir patiess prieks par jau paveikto un ļoti ceru, ka mūsu sadarbība ar Pētera Avena labdarības fondu “Paaudze” turpināsies un pilnveidosies,” saka Inese Piņķe, Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda vadītāja.

Laika posmā no 2013.gada līdz 2016.gadam Izcilības stipendiju ir saņēmuši jau 30 jaunie talanti.

Aicinām iepazīties ar stipendiātu pieredzes stāstiem.

Elīzas Kleines pieredzes stāsts

0001530_full_paaudze

Ances Vilnītes pieredzes stāsts

0001530_full_paaudze

Latvijas Mākslas akadēmijas 1.kursa audzēknes Rutes Martas Jansones pieredzes stāsts

0001530_full_paaudze

Latvijas Mākslas akadēmijas 1.kursa studentes Agates Bernānes pieredzes stāsts

0001530_full_paaudze

Izvēlēti Pētera Avena Labdarības fonda „Paaudze” „Izcilības stipendija” ieguvēji

0001530_FULL_Paaudze   atbalstafondaLOGO2

Apbalvoti gleznotāja Jaņa Rozentāla 150.jubilejas gada logotipa konkursa laureāti

atbalstafondaLOGO2           429275_358747614159953_1354005710_n

Noskaidroti Pētera Avena Labdarības fonda „Paaudze” „Izcilības stipendija” ieguvēji

 

0001530_full_paaudze

Izsludināts konkurss uz 2015.gada Pētera Avena Labdarības fonda “Paaudze” “Izcilības stipendijām” JRRMV studentiem

 

„Izcilības stipendija” tiks piešķirta jau otro gadu JRRMV studentiem konkursa kārtībā par izciliem sasniegumiem mākslā, piemēram, par sasniegumiem mācībās, radošajās aktivitātēs, starptautiska mēroga konkursos u.c.

Pieteikšanās laiks: no 2015.gada 29.janvāra līdz 5.jūnijam (ieskaitot).

„Izcilības stipendija” kopējais fonds – 3000,00EUR.

 

Lejupielādējamie faili

Par fondu

 

atbalstafondalogo1

 

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds ir nevalstiska, sabiedriskā labuma organizācija, kura dibināta ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (turpmāk – JRRMV).

17.08.2009. ar LR Finansu ministrijas lēmumu Nr.217 “Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Juridiskām un fiziskām personām, ziedojot Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam, ir tiesības saņemt nodokļu atlaides (nosaka likums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un „Sabiedriskā Labuma organizāciju likums”).

Galvenie Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda mērķi ir:

 • finansiāli atbalstīt JRRMV audzēkņu jaunradi;
 • sniegt atbalstu talantīgiem audzēkņiem;
 • piesaistīt līdzekļus JRRMV materiāli tehniskās bāzes modernizācijai;
 • veicināt JRRMV audzēkņu dalību starptautiskos projektu konkursos, izstādēs.

Fonda prioritātes ir atbalsts:

 • labdarībai;
 • jauniešu jaunradei;
 • radošu projektu realizēšanai.

Fonda darbības jomas:

 • izglītība;
 • māksla;
 • darbs ar jaunatni;
 • starptautiskās attiecības.

 

 

Radošais brauciens uz Sanktpēterburgu

Pētera Avena Labdarības fonda “Izcilības stipendija”

http://www.generation.lv/lv/fonds

Lejupielādējamie faili

Izstāde “PUMPURI (ŠĶIROTAVA)”

Izstāde “inCide”

Annas Lindes EuroMed mikro-grantu konkurss

http://www.annaslindesfonds.lv

Miniatūru izstāde

Kontakti

 

 

Inese Piņķe valdes priekšsēdētāja

Laura Freināte valdes locekle

Madara Gulbis valdes locekle

Dzintra Perevertailo grāmatvede

 

Kopējais organizācijas e-pasts: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

Kontakttālrunis saziņai: 28397607

 

Rekvizīti

Nosaukums: Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds

Reģistrācijas numurs: LV 40008020965

Juridiskā adrese: Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

Tālr.: 28397607, fakss: 67614709

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts ziedojumiem: LV45PARX0000575221017

Realizētie projekti

Lejupielādējamie faili

Ziedojumi

Lai atbalstītu Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu:

 • ziedotāji atbalsta fondam var ziedot kā naudas līdzekļus, tā arī dažādas materiālas vērtības;
 • ziedotāji var būt kā fiziskas personas, tā arī juridiskas personas;
 • ziedotāji var būt Latvijas Republikas rezidenti un Latvijas Republikas nerezidenti.

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam 17.08.2009. ar LR Finanšu ministrijas lēmumu Nr.217 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tas nozīmē, ka uzņēmēji par ziedotām summām var saņemt 80% samazinājumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. Kā arī fiziska persona, kas aizpilda gada deklarāciju, par ziedotām summām var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu.

Ziedojumu veidi:

1. Skaidras naudas ziedojumi

Jebkuras bankas filiālē vai pasta nodaļā veicot skaidras naudas iemaksu atbalsta fonda norēķinu kontā, kā maksājuma mērķi norādot „Ziedojums atbalsta fonda darbības nodrošināšanai” vai „Mērķa ziedojums _______ (norādot ziedojuma mērķi)”

2. Bezskaidras naudas ziedojumi

Veicot naudas pārskaitījumu no jebkuras bankas konta atbalsta fonda norēķinu kontā, kā maksājuma mērķi norādot „Ziedojums atbalsta fonda darbības nodrošināšanai” vai „Mērķa ziedojums _______ (norādot ziedojuma mērķi)”.

3. Materiālu vērtību ziedošana

Atbalsta fondam ir iespējams ziedot jebkādas materiālas vērtības. Šādu ziedojumu veikšanai ir nepieciešams noslēgt atsevišķu ziedojuma līgumu.

Lejupielādējamie faili

Sadarbība

Pētera Avena Labdarības Fonds                       alf-latvia-rgb

 

 

palidzesimlv_logo               lmslogo               0001018_full_logo

 

 

Profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2016./2017.gada darbu skate

01.04.2017. PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas telpās Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds organizēja profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2016./2017.gada darbu skati, ko vadīja kursu pasniedzējas – mākslinieces Inese Siliņa un Baiba Damberga.

Skatē bija apskatāmi vairāk kā 15 kursu audzēkņu darbi gleznošanā, kompozīcijā un zīmēšanā.

Profesionālie sagatavošanas kursi vēl turpināsies līdz 25.06.2017., jo iestājeksāmeni uz PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas 1.kursu paredzēti 2017. gada 27. un 28. jūnijā. Plašāka informācija par iestājeksāmeniem: http://jrrmv.lv/iestaties/

Plašāka informācija par sagatavošanas kursiem atrodama: http://jrrmv.lv/iestaties/ vai rakstot uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

! Informējam, ka audzēkņu uzņemšana kursos 2017./2018.gadam notiks, sākot ar 2017.gada augusta pēdējo nedēļu. Lūdzam sekot aktuālai informācijai http://jrrmv.lv/jaunumi/

Profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2012./2013.gada darbu skate

19.01.2013. JRRMV telpās notika Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda organizēto profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2012./2013.gada 1.semestra darbu skate, ko vadīja kursu pasniedzējas –  Inese Siliņa un Baiba Damberga.

Skatē bija apskatāmi vairāk kā 15 kursu audzēkņu darbi gleznošanā, kompozīcijā un zīmēšanā.

Plašāka informācija par sagatavošanas kursiem atrodama: JRRMV mājaslapas sadaļā IESTĀTIES vai rakstot uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com