Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2016./2017.gada darbu skate

01.04.2017. PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas telpās Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds organizēja profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2016./2017.gada darbu skati, ko vadīja kursu pasniedzējas – mākslinieces Inese Siliņa un Baiba Damberga.

Skatē bija apskatāmi vairāk kā 15 kursu audzēkņu darbi gleznošanā, kompozīcijā un zīmēšanā.

Profesionālie sagatavošanas kursi vēl turpināsies līdz 25.06.2017., jo iestājeksāmeni uz PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas 1.kursu paredzēti 2017. gada 27. un 28. jūnijā. Plašāka informācija par iestājeksāmeniem: http://jrrmv.lv/iestaties/

Plašāka informācija par sagatavošanas kursiem atrodama: http://jrrmv.lv/iestaties/ vai rakstot uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

! Informējam, ka audzēkņu uzņemšana kursos 2017./2018.gadam notiks, sākot ar 2017.gada augusta pēdējo nedēļu. Lūdzam sekot aktuālai informācijai http://jrrmv.lv/jaunumi/

Profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2012./2013.gada darbu skate

19.01.2013. JRRMV telpās notika Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda organizēto profesionālo sagatavošanas kursu audzēkņu 2012./2013.gada 1.semestra darbu skate, ko vadīja kursu pasniedzējas –  Inese Siliņa un Baiba Damberga.

Skatē bija apskatāmi vairāk kā 15 kursu audzēkņu darbi gleznošanā, kompozīcijā un zīmēšanā.

Plašāka informācija par sagatavošanas kursiem atrodama: JRRMV mājaslapas sadaļā IESTĀTIES vai rakstot uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

Sagatavošanas kursi

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds aicina apmeklēt maksas profesionālos sagatavošanas kursus gleznošanā un zīmēšanā interesentiem (īpaši 9.klašu audzēkņiem), kuriem ir mākslinieciskas dotības, bet trūkst speciālas sagatavotības. Kursu laikā jums būs iespēja apgūt vizuāli plastiskās mākslas pamatus: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā.

Kursus vada: kvalificēti Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagogi – Inese Siliņa un Baiba Damberga.

Kursu norises vieta: Hāmaņa ielā 2a, Rīgā, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas ēkā.

Kursu sākums: 17.09.2016.

Kursu ilgums: līdz 17.06.2017.

 

Nodarbību laiks:

Sestdienās divās grupās.

1. grupa 2. grupa
09:30 – 12:00 gleznošana un kompozīcija 10:00-12:00 zīmēšana
12:00 – 12:30 starpbrīdis 12:00 – 12:30 starpbrīdis
12:30 – 14:30 zīmēšana 12:30-15:10 gleznošana un kompozīcija

Uz pirmo nodarbību līdzi ņemt:

  • krāsu paleti
  • nogruntētu A4 kartonu
  • papīru vai audeklu
  • dažādas eļļas krāsas
  • A3 papīru
  • otas, zīmuļus, dzēšgumiju, lupatiņas

Kursu cena: 100,00 EUR (par 4 reizēm mēnesī). Ja kādā no mēnešiem iekrīt 5 nodarbības, tad par 5.reizi jāpiemaksā 25,00 EUR.
Samaksa par kursiem jāveic bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu līdz katra mēneša 5.datumam.

Rekvizīti:

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds
Reģ. nr. LV 40008020965
Banka: a/s Citadele Banka
Kods: PARXLV22
Konts Nr.: LV45PARX0000575221017

Kursiem var pieteikties līdz 2016.gada 12.septembrim, nosūtot pieteikuma anketu elektroniski uz e-pastu jrrmvatbalstafonds@gmail.com

Jautājumu gadījumā rakstīt fonda vadītājai Inesei Piņķei uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

pieteikuma_anketa

Lejupielādējamie faili