Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Par fondu

 

atbalstafondalogo1

 

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds ir nevalstiska, sabiedriskā labuma organizācija, kura dibināta ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (turpmāk – JRRMV).

17.08.2009. ar LR Finansu ministrijas lēmumu Nr.217 “Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Juridiskām un fiziskām personām, ziedojot Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam, ir tiesības saņemt nodokļu atlaides (nosaka likums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un „Sabiedriskā Labuma organizāciju likums”).

Galvenie Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda mērķi ir:

 • finansiāli atbalstīt JRRMV audzēkņu jaunradi;
 • sniegt atbalstu talantīgiem audzēkņiem;
 • piesaistīt līdzekļus JRRMV materiāli tehniskās bāzes modernizācijai;
 • veicināt JRRMV audzēkņu dalību starptautiskos projektu konkursos, izstādēs.

Fonda prioritātes ir atbalsts:

 • labdarībai;
 • jauniešu jaunradei;
 • radošu projektu realizēšanai.

Fonda darbības jomas:

 • izglītība;
 • māksla;
 • darbs ar jaunatni;
 • starptautiskās attiecības.

 

 

Kontakti

 

 

Inese Piņķe valdes priekšsēdētāja

Laura Freināte valdes locekle

Madara Gulbis valdes locekle

Dzintra Perevertailo grāmatvede

 

Kopējais organizācijas e-pasts: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

Kontakttālrunis saziņai: 28397607

 

Rekvizīti

Nosaukums: Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds

Reģistrācijas numurs: LV 40008020965

Juridiskā adrese: Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

Tālr.: 28397607, fakss: 67614709

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts ziedojumiem: LV45PARX0000575221017

Realizētie projekti

Lejupielādējamie faili

Sadarbība

Pētera Avena Labdarības Fonds                       alf-latvia-rgb

 

 

palidzesimlv_logo               lmslogo               0001018_full_logo