Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Ziedojumi

Lai atbalstītu Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu:

  • ziedotāji atbalsta fondam var ziedot kā naudas līdzekļus, tā arī dažādas materiālas vērtības;
  • ziedotāji var būt kā fiziskas personas, tā arī juridiskas personas;
  • ziedotāji var būt Latvijas Republikas rezidenti un Latvijas Republikas nerezidenti.

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam 17.08.2009. ar LR Finanšu ministrijas lēmumu Nr.217 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tas nozīmē, ka uzņēmēji par ziedotām summām var saņemt 80% samazinājumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem. Kā arī fiziska persona, kas aizpilda gada deklarāciju, par ziedotām summām var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu.

Ziedojumu veidi:

1. Skaidras naudas ziedojumi

Jebkuras bankas filiālē vai pasta nodaļā veicot skaidras naudas iemaksu atbalsta fonda norēķinu kontā, kā maksājuma mērķi norādot „Ziedojums atbalsta fonda darbības nodrošināšanai” vai „Mērķa ziedojums _______ (norādot ziedojuma mērķi)”

2. Bezskaidras naudas ziedojumi

Veicot naudas pārskaitījumu no jebkuras bankas konta atbalsta fonda norēķinu kontā, kā maksājuma mērķi norādot „Ziedojums atbalsta fonda darbības nodrošināšanai” vai „Mērķa ziedojums _______ (norādot ziedojuma mērķi)”.

3. Materiālu vērtību ziedošana

Atbalsta fondam ir iespējams ziedot jebkādas materiālas vērtības. Šādu ziedojumu veikšanai ir nepieciešams noslēgt atsevišķu ziedojuma līgumu.

Lejupielādējamie faili