Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Sagatavošanas kursi

Pievienots 28.08.2017.

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds aicina apmeklēt sagatavošanas kursus gleznošanā un zīmēšanā, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Jaņa Rozentāla Mākslas skolā.

Kursu sākums: 16.09.2017. plkst.09:30 11.telpa

Kursu ilgums: līdz 23.06.2018.

Nodarbības notiks sestdienās divās grupās:

  • 1.grupas nodarbības no plkst. 09:30 līdz 12:00 gleznošana, kompozīcijas, 30 min starpbrīdis, 12:30-14:30 zīmēšana;
  • 2.grupa nodarbības no plkst. 10:00-12:00 zīmēšana, 30 min starpbrīdis, 12:30-15:10 gleznošana, kompozīcija.

Kursu norises vieta: Hāmaņa iela 2a, Rīga, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas ēkā.

 

Kā pieteikties sagatavošanas kursiem?

Elektroniski līdz 11.09.2017, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu: jrrmvatbalstafonds@gmail.com

pieteikuma_anketa_fonds

 

Kursus vada: kvalificēti Jaņa Rozentāla Mākslas skolas profesionālo priekšmetu pedagogi: Inese Siliņa, Baiba Damberga.

Uz pirmo nodarbību jāņem līdzi:

Gleznošanā – krāsu palete, nogruntēts A4 kartons, papīrs vai audekls, dažādas eļļas krāsas, otas, lupatiņas, terpentīnu u.c.

Zīmēšanā – A3 papīrs, dažāda mīkstuma zīmuļi (H-5B), dzēšgumija.

 

Kursu cena: 100,00 EUR (par 4 reizēm mēnesī). Ja kādā no mēnešiem iekrīt 5 nodarbības, tad par 5.reizi jāpiemaksā 25,00 EUR.

Samaksa par kursiem jāveic bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu līdz katra mēneša 5.datumam.

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonda rekvizīti:

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds
Reģ. nr. LV 40008020965
Banka: a/s Citadele Banka
Kods: PARXLV22
Konts Nr.: LV45PARX0000575221017

 

 

 

Lasīt tālāk

Iestājeksāmens

Pievienots 31.01.2017.

Iestājeksāmeni uz JRMS I kursu paredzēti 2017. gada 27. un 28. jūnijā.

Dokumentu iesniegšana 19. – 21.06. (12.00 – 15.00).

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • Pamatizglītības apguvi apliecinošu dokumentu kopijas (apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
  • Pase vai personas apliecība;
  • Medicīniskā izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
  • Fotogrāfijas (3 gab., 3×4 cm);
  • Raksturojums no iepriekšējās izglītības iestādes.

Uzdevumi

Zīmēšana (1.diena) Skicēšana (1.diena) Gleznošana (2.diena) Kompozīcija (2.diena)
Uzdevums Ģipša galva Cilvēka figūra (5 skices) Klusā daba (gleznojums no dabas) Figurāla kompozīcija (vismaz 3 cilvēka figūras)
Laiks 40 min x 5 25 min 40 min x 4 40 min x 4
Darba virsma papīrs, A2 skiču papīrs (~55×42 cm) gruntēts kartons (~35×50 cm) gruntēts kartons (~35×50 cm)
Darba materiāls zīmulis (H,HB,B) ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c. eļļas vai akrila krāsas eļļas vai akrila krāsas

Izglītojamie, kuri apguvuši pamatizglītības mazākumtautību programmu, kārto pārbaudes darbu latviešu valodā.

 

Izglītojamo_uzņemšanas_kārtība

Iestājpārbaudījumu_norises_vērtēšanas_kārtība

 

 

Lasīt tālāk