Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

ERAF aktivitātes

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) īsteno ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) kopš 2010.gada 1.jūlija ar mērķi – pilnveidot JRRMV izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” un „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” realizācijai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, tādejādi veicinot to atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta galvenās aktivitātes ir mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādes, kā arī bibliotēkas, dabaszinātņu un IT kabineta modernizēšana.

Sasniegtie rezultāti aktivitāšu ietvaros (uz 31.12.2013.):

Aktivitātes Nr. Projekta aktivitātes nosaukums Rezultāts Piešķirtais finansējums (LVL) Apgūts (LVL)
1. Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju, t.sk. IT iegāde, bibliotēkas un mācību kabinetu modernizēšana 541845.00 512812,40
1.1. Datorklases modernizācija Pilnībā modernizēta JRRMV datorklase. 107607.00 96625,42
1.2. Grafikas darbnīcu modernizācija Modernizētas 2 grafikas darbnīcas. 55310.00 52848,33
1.3. Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. Pilnībā modernizētas: 3 gleznotavas, 3 zīmētavas, galdniecības darbnīca un dizaingrafikas kabinets. 63027.00 61147,36
1.4. Foto studijas un laboratorijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Pilnībā modernizēta foto studija un laboratorija 77082.00 61064,17
1.5. Multimediju laboratorijas modernizācija Izveidota jauna multimediju laboratorija. 83899.00 82587,85
1.6. Veidošanas darbnīcas modernizācija Modernizēta veidošanas darbnīca. 41374.00 40939,53
1.7. Divu dabaszinātņu (t.sk. IT) kabinetu modernizācija Pilnībā modernizēts IT un dabaszinātņu kabinets. 109564.00 87223,05
1.8. Bibliotēkas modernizācija Pilnībā modernizēta bibliotēka. 5856.00 5343,53

Projekta iznākuma rādītāji – JRRMV, kurai uzlabota infrastruktūra.

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Piņķe

JRRMV projektu vadītāja

Tālr.67614755

E-pasts: inese@jrrmv.lv