Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Ir noslēgusies Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija

Pievienots 15.01.2014.

ERAF_ES_publicitate

Laika posmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.decembrim Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) veiksmīgi īstenojusi ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001).

Lasīt tālāk

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas bibliotēkas modernizācija noslēgusies

Pievienots 15.01.2014.

ES_fondu_sauklis

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas bibliotēkas veidošana tika aizsākta 1944. gadā, un šodien tās fondā vēl arvien ir atrodama pati pirmā bibliotēkā reģistrētā grāmata ar inventāra Nr. 1 – J. Madernieks. Raksti. Rīga: Valters un Rapa, 1930.

Lasīt tālāk

JRRMV jauno mākslinieku darbi top modernizētās darbnīcās

Pievienots 18.10.2013.

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) piedāvā iespēju apgūt izglītības programmu „Mākslas”, kuras ietvaros audzēkņi mācās zīmēšanu un gleznošanu. Iepriekšējos gados izglītības programmas apguvi apgrūtināja nolietojies inventārs, novecojuši tehniskie līdzekļi un nodarbību vajadzībām dažkārt nepiemērotās mācību telpas (gleznotavas, zīmētavas). Pateicoties ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektam „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) JRRMV darbnīcas šobrīd ir pilnībā labiekārtotas un modernizētas.

Lasīt tālāk

JRRMV izveidots jauns dabaszinātņu kabinets

Pievienots 18.10.2013.

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (turpmāk-JRRMV) ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros kvalitatīva mācību darba nodrošināšanai dabaszinību priekšmetos un matemātikā ir izveidots pilnīgi jauns dabaszinātņu kabinets ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.

Lasīt tālāk

JRRMV foto studijai un laboratorijai pilnveidota materiāli tehniskā bāze

Pievienots 21.10.2013.

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, apgūstot Foto dizaina specialitāti, savus radošos darbus izstrādā, izmantojot jaunu, modernāku fototehniku un foto studijas aprīkojumu, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

Lasīt tālāk

JRRMV grafikas darbnīcās pieejamas modernākās tehnoloģijas

Pievienots 21.10.2013.

ERAF_ES_publicitate

Kopš 2010.gada 1.jūlija Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (turpmāk – JRRMV) veiksmīgi īsteno ERAF projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu „JRRMV mācību aprīkojuma modernizācija profesionālo izglītības programmu īstenošanai” (vienošanās Nr. 2010/0171/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/001).

Lasīt tālāk

JRRMV noslēdzas veidošanas darbnīcas modernizācija

Pievienots 21.10.2013.

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, kuri izglītības programmas „Mākslas” ietvaros apgūst mācību priekšmetu „Veidošana”, turpmāk savus radošos darbus izstrādās, izmantojot jaunus un modernus instrumentus un iekārtas, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

Lasīt tālāk

JRRMV topošie mākslinieki strādā ar jaunu datoraprīkojumu un datorprogrammatūru

Pievienots 21.10.2013.

ERAF_ES_publicitate

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (turpmāk – JRRMV) audzēkņi, apgūstot Multimediju dizaina specialitātes priekšmetus (datorgrafiku, 3 dimensiju modelēšanu, video, animāciju u.c.), savus radošos darbus izstrādā, izmantojot jaunu, modernu un daudzveidīgāku datoraprīkojumu un datorprogrammatūru, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām.

Lasīt tālāk